Unik reservofficersexamen

Med många varma välgångsönskningar utnämndes sju kadetter till förstesergeanter vid en unik examensceremoni på Militärhögskolan i Halmstad under fredagen. De tillhör den första utbildningsomgången som gått en förkortad reservofficersutbildning under två somrar för att anställas i den nya insatsorganisationen.

Nyutnämnde förstesergeanten Joel Månsson får hjälp av sin kurskamrat att byta gradbeteckningar. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Gustav Skoglund välkomnas till Skaraborgs regemente, P 4, av Anders Svensson, ställföreträdande regementschef. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Kursledning och lärare vid Militärhögskolan i Halmstad gratulerar sina adepter. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Fredagens högtidliga ceremoni var en kombinerad avslutnings- och examensceremoni för reservofficerskurs 1 2013-14 respektive reservofficerskurs 2 Mark 2012-13. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Utbildningen genomförs på försök med ett fyrtiotal värnpliktsutbildade grupp-, pluton- och kompanibefäl, det vill säga killar och tjejer med tidigare erfarenhet i Försvarsmakten. De är ett mycket välkommet tillskott i organisationen.
– Reservofficerare i specialistofficerskategorin är precis det vi efterfrågar, säger Anders Svensson, ställföreträdande regementschef på Skaraborgs regemente, P4. Nu ska vi på förbanden ta hand om våra nya medarbetare, verkligen ta tillvara deras kompetens. De har tagit första steget här på Militärhögskolan i Halmstad– nu är det upp till oss att fortsätta kompetensutvecklingen.

Intensivt och roligt

Utbildningen, fördelad på två sommarperioder om vardera åtta veckor, har varit omfattande och intensiv, inte minst under de senaste veckornas olika övningar i fält. Det är mycket nöjda reservofficerare som lämnar Halmstad.
– De har sytt ihop det här väl med en mycket bra kombination av utbildning mot systemförståelse och praktisk träning i instruktörsrollen som vi har glädje av direkt i vår kommande tjänst, berättar Joel Månsson. 
– Tiden har gått fort, tillägger kurskamraten Gustav Skoglund. Vi har dessutom haft väldigt roligt ihop i gruppen!

De båda kurskamraterna är överens om att det höga inlärningstempot under den begränsade utbildningstiden förutsätter en hel del erfarenhet och kompetens från början. Ingen av dem tvekar dock på frågan om de nu känner sig redo för anställning.
– Vi har en bra grund att stå på, säger Joel Månsson, men det är klart att vi ser fram emot fortsatt kompetensutveckling och vägledning i krigsförbandet. 
– För mig är den fortsatta dialogen om hur min kompetens och framtida utveckling möter Försvarsmaktens behov viktig, betonar Gustav Skoglund.

Rivstart i reservofficerskarriären

Den efterfrågade dialogen med krigsförbandens representanter var ett av inslagen redan under examensdagen. Gustav och Joels närmsta framtid i Försvarsmakten är redan utstakad. På P 4 väntar omedelbart en tjänst som skyttegruppchef för Gustav – en tjänst där han kommer att tillämpa sina nya kunskaper bland annat genom att vara instruktör för skyttesoldater. Joel kommer inledningsvis att stanna kvar som instruktör på Militärhögskolan i Halmstad under höstens ordinarie specialistofficersutbildning. 
– Jag kom hem från min senaste insats i Afghanistan, där jag var vagnchef på stridsfordon 90, bara två veckor innan sommarens utbildning startade, berättar Joel. Nu ska det bli riktigt kul att testa min nya roll som instruktör, och få bidra med den erfarenhet jag har! 

Charlotte Pettersson