Trafikolycka under militär övning

En trafikolycka inträffade i eftermiddags på övningsfältet i Kungsängen. Det var militärpoliser som övade under en pågående personskyddsutbildning. Under övningen blev en soldat som tillhör förbandet påkörd av en så kallad Galt (Personterrängbil 16).

Soldaten låg ner på marken och fick en stöt av Galtens ena framhjul på sidan och på benet. Soldaten transporterades med ambulanshelikopter till sjukhuset och är vid god vigör. Kollegor från militärpolisen befinner sig med den skadade på sjukhuset och anhöriga är underrättade.

Förbandets egen sjukvårdspersonal var med under övningen och kunde snabbt göra ett första omhändertagande. Ambulanshelikopter var på plats ungefär 20 minuter efter olyckan och kunde snabbt ta den skadade till sjukhus. Enligt rutin kom räddningstjänst och polis till platsen och kunde samla in uppgifter om olyckan.

Övningen fortsatte under eftermiddagen efter att personalen pratat igenom händelsen med övningsledaren. Under eftermiddagen kommer de inblandade att samlas igen för att gå igenom händelsen. Olyckan kommer att anmälas till Arbetsmiljöverket och en undersökning kommer att genomföras.

Enligt en första rapport från sjukhuset har den skadade fått en spricka i bäckenet och en fotskada. Han har fått lämna akuten och befinner sig på en vanlig avdelning. Försvarsmakten ansvarar för att den skadade får den rehabilitering som eventuellt kan komma att krävas.