Svenska fordon hem i ryska transportflygplan

Den svenska Afghanistanstyrkan följer den politiskt beslutade planen. Isaf ska avvecklas under 2014. Det betyder i praktiken att vissa delar av den större utrustningen, som fordon, har börjat skickas hem till Sverige.
– Transporterna har funkat riktigt bra. Främst tar vi hem är det som kan betecknas som krigsmateriel. Det som inte kan bli kvar, säger transportansvarige Gustav.

Ibland bemannar svensk personal kontrollpassagerna till flygfältet vid basen Marmal. Johan har dagens pass. Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten
Michael är en av dem som ser till att materialen packas på ett riktigt sätt inför flygtransporten. Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten
Innan fordonen lassas på flygplanet sprutas en rejäl dos med insektsmedel i kupén. Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten
Ousu ser till att fordonen adresseras på rätt sätt - och att all dokumentation och alla instruktioner finns med. Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten
Klockan är strax efter fyra på morgonen. Morgonens transportansvariga går igenom de sista detaljerna i väntan på det ryska transportflygplanet ska landa. Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten
IL76 har landat. Det klassiska sovjetiska transportflygplanet taxar in för att transportera svenskt gods från Afghanistan tillbaka hem till Sverige. Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten
De svenska fordonen väntar på klartecken för att köra upp och in i den jättelika flygplanskroppen. Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten
Den fyrhjulsdrivna pickupen har inga problem att äntra planet. Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten
Den här galten har gjort sitt i Afghanistan. Nu väntar Sverige och ett rejält svalare klimat. Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten
Den svenska Patrian smyger sakta och försiktigt uppför rampen. Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten

Militära transportoperationen är ett enormt lagarbete. Från den enskilde soldaten som vårdar material och materiel, till förbandets experter som inspekterar godset och ser till att det kommer iväg på hemtransporten.
– Det är egentligen en liten del som skickas hem med flyg. Det handlar just nu främst om den utrustning, maskiner, fordon och vapen som vi inte behöver just nu - i och med att insatsen i antalet soldater blivit färre, säger han.

Det är dyrt att flyga hem saker.
– Därför är det också en hel del som kommer att avyttras, skänkas, säljas eller destrueras här i Afghanistan. Det är inte ekonomiskt försvarbart att exempelvis skicka hem begagnade kalsonger. Byggmaterial och containrar kan också säljas lokalt, säger Gustav - som arbetar som movcon inom den speciella omstruktureringsstyrkan OMS03.

Nyligen flögs tre fordon hem. Tre av ett tiotal som redan transporterats hem. Den här gången handlade det om en personbil (Toyota), en Galt (RG32) och en Patria (pansarterrängbil 203).
– Innan de kan köras upp i flygplanet har de alla genomgått stora kontroller. Inte minst miljömässigt. De har sanerats så att inga insekter, jord, eller farliga dammpartiklar hänger med till Sverige. När de kommer hem måste de också stå i karantän en tid. Hur länge bestämmer EHO - miljö- och hälsoofficeren, säger Gustav.

Flygplanen som svenskarna använder för hemtransporterna är de största transportplanen i världen, ukrainska AN 124, amerikanska C17 och den lite mindre ryska IL76.
– Imponerande plan. Förutom fordon skickar vi med annan utrustning på färdigpaketerade paletter. Det gäller att få med så mycket som det bara går. I slutändan handlar det om att ta ansvar för skattepengar. Så mycket som möjligt ska stuvas in. Ett plan får aldrig gå halvtomt eller dåligt packat, säger han.

Trots de obekväma arbetstimmarna och det ofta hektiska arbetet trivs Gustav.
– Det är mycket roligt och lärorikt. Inte minst att få samarbeta med flygplatspersonal och de olika besättningarna. Det blir ibland lite kulturkrockar och språkförbistring. Men det löser sig alltid. Ofta får man riktigt bra kontakt med flygplanspersonalen. Senast fick jag till och med en rysk brödkaka i avskedsgåva, säger Gustav.

Fotnot: Movcon står för movement control – fritt översatt transportansvarig.