Rätt plats i rätt tid – uppdraget slutfört

HMS Carlskrona och ME03 avslutar i dag den 6 augusti sin fyra månader långa insats i EU:s marina styrka Operation Atalanta. Huvuddelen av tiden har ägnats åt skydd av sjöfarten, havsövervakning och underrättelseinhämtning.

Insatsen ME 03 avslutas. Överlämningsceremonin skedde på den portugisiska fregatten Álvares Cabral. Foto: Niklas Ehlén/Combat Camera
Kommendörkapten Mathias Jansson, chef ME03. Foto: Anna Norén/Combat Camera

För HMS Carlskrona fick insatsen en flygande start. Redan efter en vecka under patrullering längs Somalias östra kust upptäcktes en misstänkt piratbåt. Åtgärder från Carlskronas helikopter fick piratbåten att avbryta sin verksamhet och åka tillbaka till stranden.

De samlade åtgärderna från fartyget vid den händelsen visade att övningarna och träningen som genomförts inför insatsen hade gett resultat.

- Utmaningen har varit att förbereda förbandet på det som kan hända. Facit finns inte i förväg utan med ett professionellt uppträdande har förbandet löst de uppgifter som vi blivit tilldelade, säger kommendörkapten Mathias Jansson chef för ME03.

Den avgående portugisiske styrkechefen amiral George Novo Palma lyfte i sitt avskedstal vid en överlämningsceremoni fram två specifika händelser som skett under insatsen. Den ena var upptäckten av den misstänkta piratbåten och den andra var frisläppandet av det Indiska transportfartyget som under cirka 14 timmar var kapat. Vid båda incidenterna var HMS Carlskrona närvarande och löste uppgiften.

Tillsammans har ME03 under insatsen i Operation Atalanta varit bäst på att vara på rätt plats i rätt tid.

Anders Kallin