På historisk mark i Polen

Vad har andra världskrigets inledande krigshändelser i Polen med utbildning av blivande svenska reservofficerare att göra? Ganska mycket visar det sig när tjugotalet kadetter från Militärhögskolan i Halmstad på plats själva axlar rollerna som angripare och försvarare av den låga och sandiga halvön Westerplatte i utkanten av Gdansk.

Genomgång av det faktiska händelseförloppet på Westerplatte. Foto: Arne Svensson/Försvarsmakten

Det var här de första egentliga krigshandlingarna utspelade sig tidigt på morgonen den första september 1939 när Tyskland anföll Westerplatte – då en isolerad polsk militär transitdepå i den fria staden Danzig. Tyskarna mötte oväntat hårt motstånd från en liten, numerärt helt underlägsen, polsk försvarsstyrka. Erövringen som på förhand bedömdes ta några timmar tog en dryg vecka att genomföra.

I de verkliga styrkornas fotspår

– Vi har i fyra grupper själva agerat angripare och försvarare i en så kallad muntlig stridsövning, förklarar kadett Johan Aspman. Vi har bland annat rekognoserat platserna och tittat på styrkeförhållanden för att ta fram stridsplaner – i min grupp liknade underlaget det som de polska försvararna kan ha haft i slutet av augusti 1939.

Vad vill högre chef uppnå? Hur kan vi utnyttja terrängen? Vilka är våra styrkor och svagheter? Vad vet motståndaren om oss? Finns det några civila i området? Vad är det värsta som kan hända? Dessa och många fler frågor diskuterades i grupperna när stridsplanerna växte fram hos både anfallare och försvarare.

Under den muntliga stridsövningen vandrar grupperna runt på Westerplatte bland flertalet kvarvarande försvarsbyggnader och monument som ger en allvarsam bild av de strider som utspelades för sjuttio år sedan. En anfallande grupp ställs mot en försvarande grupp och händelseförloppet spelas upp. Hela övningen avslutas med en genomgång av vad som faktiskt hände på platsen den dryga veckan som striderna varade i september 1939 innan den polska styrkan kapitulerade.

Dåtid möter nutid - lärorik och oslagbar kombination

– Det är värdefullt att få vara i en autentisk miljö, särskilt när man får öva mot sina kollegor och tillsammans lära sig mer än vad man enskilt hade gjort, konstaterar kadett Markus Widborg. Jag kommer definitivt att bära med mig den här övningen i mitt kommande arbete som lärare och instruktör!

Militärhögskolan i Halmstad har mycket goda erfarenheter sedan tidigare fältövningar i Bosnien. Många kursutvärderingar har visat på den fördjupade inlärning man får genom att på plats studera verkliga händelser.
– Här har vi facit, vad som faktiskt hände utifrån de givna förutsättningarna, förklarar Christoffer Bergman, lärare i krigsvetenskap på Militärhögskolan i Halmstad. Den situationen kan vi inte skapa i en övning hemma. Trots att det är en historisk händelse kan vi använda och tillämpa många av de militärteoretiska principer och reglementen som används i Försvarsmakten idag.

Med respekt och känsla

Några lärorika dagar på Westerplatte avslutas med kransnedläggning och en tyst minut vid gravmonumentet till minne av de polska försvarare som stupade under striderna. 
– Det var mycket känslosamt, och en nödvändig och respektfull gest som påminde oss om andra världskrigets brutalitet, berättar kadett Johan Aspman.

Under sommarens reservofficerskurser (ROK 1 och 2) har kadetterna vid ett flertal tillfällen haft möjlighet att särskilt reflektera över krig och konflikter, livet och officersrollen. 
– Verkligheten som officer har, muntliga stridsövningar och spel till trots, genomgående varit en närvarande och påtaglig del av utbildningen för oss den här sommaren, betonar Johan Aspman.

Charlotte Pettersson