Övning för snabb vård

Soldaterna i Nordic Baltic Transition Support Unit, NB TSU, kommer snabbt under vård om det skulle behövas. Förra veckan övade ett lettiskt så kallat Mobile Medical Team skarpt tillsammans med den svenska helikopterstyrkans nyanlända besättning.

En lettisk sjukvårdssoldat gör en snabb överlämning av den skadades status till helikopterenhetens sjuksköterska. Kedjan fungerade utmärkt under förra veckans skarpa övning. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Den skadade stabiliseras och läggs på bår i väntan på att helikoptern ska landa. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
En invisare hjälper helikopterpiloten till en så bra landningsplats som möjligt. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Direkt efter att den skadade lastats i helikoptern lyfter den vilket sätter bårbärare i en dammig sits. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten

– Det lettiska teamet agerar väldigt professionellt, säger Robert som är medicinskt ansvarig, Senior Medical Officer, i Afghanistanstyrkan.
En soldat som skadas allvarligt i det område NB TSU arbetar ska så fort som möjligt tas till det tyska fältsjukhuset på basen Marmal strax utan för Mazar-e-Sharif om det behövs.

De mobila sjukvårdsgrupper (kallade Mobile Medical Team) som finns i styrkan är alltid med under operationer i fält och använder tyngre fordon med röda kors på. 
Deras uppgift är att, förutom att stabilisera och om möjligt ge skadade akut vård, antingen köra en eller flera skadade till fältsjukhus eller se till att skadade lastas in i en helikopter för transport till fältsjukhuset.

Den svenska helikopterstyrkan har läkare ombord och kan ge fortsatt vård under den tidskritiska resan till fältsjukhuset.

Under träningspasset förra veckan fanns också en enhet som höll uppsikt vid helikopterlandningsplatsen och dessutom på olika sätt fungera som invisare på marken till hjälp för helikopterpiloten. Ett i Afghanistan dammigt arbete. Afghanistanstyrkans olika mobila sjukvårdsgrupper genomför kontinuerligt övningar för att hålla skärpan.