Överste Patrik Ahlgren ny chef vid Ing 2 och Eksjö garnison

Under traditionell pompa och ståt lämnade överste Gustaf Fahl över chefsansvaret till överste Patrik Ahlgren.

Överste Patrik Ahlgren tog idag över chefskapet för Ing 2 och Eksjö garnison. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Överlämningsceremoni av Ing 2 fana Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten

Patriks senaste befattning har varit som sektionschef i Ledningsstaben på Högkvarteret där han ansvarat för försvarsplaneringen sedan 2010. Han har stor erfarenhet från strategisk ledning och har i samband med det författat en hel del artiklar inom ämnet och varit ansvarig för Försvarsmaktens första militärstrategiska doktrin.

Gustaf Fahl lämnar nu över ansvaret för förbandet och garnisonen och därmed det fortsatta arbetet med uppbyggnaden av förbandets personal och uppgifter. Under våren startade arbetet med att ta fram Försvarsmaktsråd Småland som även det nu med varm hand lämnas över till Patrik. Den formella invigningen för Försvarsmaktsråd Småland sker den 16 september.

– Jag är stolt över att stå här vid ett så välskött förband med långa traditioner. Fältarbetsfunktionen är en viktig bit i Försvarsmaktens verksamhet, säger Patrik.

Han avslutar ceremonin med mottot ”Vi skall finna en väg eller skapa en”, vilket passar oss inom fältarbetsfunktionen ypperligt.

Gustaf Fahl blir nu chef för Markstridsskolan i Skövde och vi önskar honom lycka till och tackar för den tid han varit vid förbandet.

Maddelena Lago