ÖB i Pride: ”För allas lika värde”

När den sextonde Pride-paraden genomfördes i Stockholm på lördagen skrevs historia. För första gången deltog överbefälhavaren i paraden:
– Vilken energikick, sa ÖB general Sverker Göranson efter att ha tågat genom Stockholms gator tillsammans med 50-talet medarbetare ur Försvarsmakten.

För första gången någonsin deltog ÖB, general Sverker Göranson i Pride-paraden genom Stockholms gator. Foto: Johan Sjödin/Försvarsmakten
Paraden var en riktigt energikick för ÖB som imponerades både av Försvarsmaktens deltagare men också av de tusentals människor som kantade paradvägen. Foto: Johan Sjödin/Försvarsmakten
Försvarsmaktens deltagare i Pride-paraden sedda från ovan. Foto: Johan Sjödin/Försvarsmakten
ÖB, general Sverker Göranson pratar med några av Försvarsmaktens deltagare efter paraden. Foto: Johan Sjödin/Försvarsmakten

Försvarsmakten har funnits på plats i Pride-park under hela veckan för att berätta om Försvarsmaktens arbete i allmänhet och myndighetens arbete med HBTQ-frågor i synnerhet och Sverker Göranson har besökt Pride-park under en tidigare festival men nu deltog han alltså i festivalens höjdpunkt – paraden genom de centrala delarna av Stockholm:
– Försvarsmakten är demokratins yttersta försvarare. I en demokrati är alla människor lika mycket värda oavsett kön, sexuell läggning eller etnicitet. Jag ville genom mitt deltagande sända min och Försvarsmaktens tydliga signal om allas lika värde.

Försvarsmakten har under flertalet år arbetat hårt med sin värdegrund och man har ett tätt samarbete med HoF, föreningen för homo-, bi- och transpersoner i försvaret.
– Jag tycker att vi kommit långt i vårt arbete jämfört med, säg, för tio år sedan, säger Sverker Göranson. Sen finns det alltid mer att göra men jag hoppas att de män och kvinnor som söker sig till Försvarsmakten känner att vi är en myndighet som välkomnar alla!

Andreas Nilsson är ordförande i HoF och han var nöjd med både paraden och ÖB:s deltagande:
– Det betyder otroligt mycket att ÖB ger oss sitt stöd, säger han.

I paraden gick Försvarsmakten bakom Polisen och framför Kriminalvården. Allra först i Försvarsmaktens tät rullade en lastbil med ett band ur Försvarets Fältartister och längs paradvägen klappade hundratusentals i publiken händerna:
– Det var en otroligt häftig upplevelse, säger Sverker Göranson. Men Försvarsmaktens värdegrundsarbete är mer än deltagande i Pride. Det sker i vardagen på alla våra förband, skolor och centra. Vi vill ha de bästa medarbetarna hos oss. Det får vi genom att vara en del av samhället.

Jesper Tengroth/ ÖB PAO