Ny chef för Markstridsskolan

Överste Gustaf Fahl tillträdde under fredagen den 16 augusti som chef för Markstridsskolan vid en ceremoni på Billingehus i Skövde. Tillsammans med Markstridsskolans personal deltog särskilt inbjudna gäster från Skövde kommun och representanter från de övriga förbanden i Skaraborg.

Överste Gustaf Fahl tar emot fanan och tar därmed över som chef för Markstridsskolan. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten

– Att arbeta vid Markstridsskolan ger möjlighet att påverka arméns utveckling i stort och i smått, och att få tillträda som chef här är en hedervärd uppgift vilken jag ser mycket fram emot, sade han under sitt tal till personalen som samlats för att närvara vid ceremonin. 
Under det senaste året har Markstridsskolan haft en något ombytlig chefssituation då den förre chefen, överste Michael Claesson erbjöds att leda den svenska styrkan i Afghanistan under våren 2013. Under denna tid ersattes han av överste Ronald Månsson, tidigare regementschef vid Skaraborgs regemente. Michael Claesson var planerad att återgå till Markstridsskolan efter sin tjänstgöring i Afghanistan, men blev erbjuden en position som rådgivare på Utrikesdepartementet. När detta stod klart under våren utsågs Gustaf Fahl till hans efterträdare med formellt tillträde under augusti.

Under våren och sommaren har överstelöjtnant Sven Antonsson lett Markstridsskolan sedan Ronald Månsson i april tillträtt som Försvarsmaktens säkerhetsinspektör, och det var Antonsson som under fredagens ceremoni med varm hand och lyckönskningar lämnade över till Gustaf Fahl.

– Det är en stor ära att ha fått förtroendet att företräda personalen på Markstridsskolan som chef. Vi har en omfattande verksamhet och det är en spännande plats att vara på. Vi har också ett viktigt och väl fungerande samarbete med vår omgivning, inte minst genom Försvarsmaktsråd Skaraborg och för detta är vi väldigt glada. Jag tackar Markstridsskolans personal för det stöd de gett mig och nu återgår jag till min roll som ställföreträdande chef, sa Sven Antonsson i samband med att han formellt lämnade över till Gustaf Fahl.

Gustaf Fahl kommer närmast från tjänsten som regementschef för Göta ingenjörregemente, Ing 2 i Eksjö.

Caroline Segerdahl