Medalj för sjukvårdsinsats i Afghanistan

Under två års tid bemannade 130 personer en svensk helikopterenhet för transporter av sjuka och skadade i Afghanistan. Enheten hade två av Försvarsmaktens ambulanshelikoptrar av typen 10B med sig. I dag var de åter samlade, för att få medalj och ett tack för väl genomförd insats från försvarsminister Karin Enström.

Försvarsministern beundrar förbandets minnesplakett. Foto: Foto: Mats Engfors/Fotographic
SAE ISAF MEDEVAC
Helikopter 10 i Afghanistan. Foto: Foto: Mats Engfors/Fotographic
Marininspektören Delade ut Försvarsmaktens medaljer, i det här fallet till Kajsa Ljungberg Foto: Foto: Mats Engfors/Fotographic

Med de två helikoptrarna i bakgrunden var enheten åter samlad i dag. Den här gången utanför en hangar på första helikopterskvadronen i Luleå och inte på Camp Marmal i Afghanistan. Förutom försvarsministern fanns marininspektören amiral Jan Thörnqvist och chefen för produktionsledningens flygavdelning, general Johan Svensson, med som representanter för försvarsmaktsledningen. Jan Thörnqvist framförde ett tack från ÖB och poängterade i sitt tal att SAE ISAF MEDEVAC inte bara gjort livet lättare för de patienter man tagit hand om utan för alla soldater på marken som kunnat utföra sina jobb med den trygga vetskapen om att ifall de skulle behöva hjälp så fanns den i beredskap.

Försvarsministern hade med sig ett varmt tack till var och en från regeringen, och inte bara det.
– Till alla anhöriga vill jag säga att min och regeringen tacksamhet riktar sig också till er.
Karin Enström inledde med att säga att Sverige är mer beroende av omvärlden än många andra länder och vi har också ett ansvar att hjälpa andra.
– Vi tar ställning mot förtryck, våld och terror. Vi tar ställning för demokrati. Ni har varit en viktig del i vårt stöd till det afghanska samhället.

Från april 2011 fram till april 2013 stod den svenska helikopterenheten i beredskap för att med en halvtimmes varsel genomföra ambulanstransporter i norra Afghanistan. Under den tiden var det mer än 90 passagerare som under kvalificerad vård av helikopterns läkare och sjuksköterska fick transport till något av områdets sjukhus.

Sedan april är det en ny enhet från Helikopterflottiljen, med fyra stycken helikopter 16, som upprätthåller beredskapen med ambulansflyg på Camp Marmal.