Lärorikt att leda i fält

I skogarna runt Skillingaryd bryts plötsligt tystnaden när grenar knäcks under soldatkängor. I nästa sekund utbryter eldstrid med automatkarbiner. Det är drygt tjugo kadetter på Militärhögskolan i Halmstads reservofficerskurser (ROK 1 och 2) som tränar sitt taktiska uppträdande och ledarskap under olika stridsmoment.

Troppchefen instruerar bevakande soldat inför ett eventuellt fiendeanfall. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Anfallande styrka är upptäckt och försvarande soldat har öppnat eld. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
En stunds återhämtning med vätskepåfyllnad efter avslutat övningsmoment. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Utvärdering av dagens stridsmoment – troppchefer ur ROK 1 återger händelseförloppet. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Kadett Henric Roosberg, ROK 1, ledde som troppchef ett av anfallen mot bränsledepån. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Vattenövergång med simning över Lagan. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Nästan över Lagan – på stranden står övningsledaren beredd att kast ut en räddande lina om det skulle behövas. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten
Kadett Markus Widborg, ROK 1, gör sig redo för nästa övningsmoment. Foto: Charlotte Pettersson/Försvarsmakten

Under dagen har kadetterna ur ROK 1 och 2 bland annat växlat mellan att försvara och anfalla en bränsledepå. Dessutom har de fått använda sina kunskaper i folkrätt när civila personer eller andra så kallade irreguljära stridande plötsligt närmat sig depån eller dykt upp under framryckningen mot anfallsmålet.
– Det har varit väldigt lärorikt, konstaterar kadett och troppchef Henric Roosberg, ROK 1. Det är inte varje dag man får leda ett förband, men det gick bra! Den stora utmaningen var att leda förbandet rätt med hjälp av kompassriktning, och att nå anfallsmålet innan den försvarande styrkan upptäckte oss.

Samma roll men olika upplevelser

Kurskamraten Mikael Isaksson fick också chans att agera som troppchef, dock med den motsatta uppgiften att försvara depån. Han upplevde lite andra utmaningar:
– Striden blev mer kaotisk och dynamisk än vad jag hade förväntat mig. Jag ville ha mer resurser, fler soldater och vapen!

Att förbereda sig genom att tänka strukturerat och systematiskt, men ändå kreativt, när det gäller att ta fram en stridsplan är ett av övningsmomenten – att analysera situationen och helst inte göra det som fienden förväntar sig. Mikael kunde efter genomfört moment konstatera:
– Inledningsvis fungerade vår stridsplan, men sen fick jag trolla lite med knäna. Jag har definitivt fått en mer nyanserad bild av vad det innebär att leda under strid!

Ledarskap i militär kontext

Huvudsyftet med den veckolånga fältövningen är att tydliggöra vad ledarskap verkligen är och innebär i sitt rätta sammanhang.
– Det är ganska lätt att genomföra renodlade och roliga ledarskapsövningar, men det är den militära kontexten vi vill åt där utbildningsämnen som till exempel taktik och folkrätt integreras, förklarar Jörgen Sandahl, övningsledare vid Militärhögskolan i Halmstad.

Det är precis det som Markus Widborg, kadett på ROK 1, uppskattar med fältövningen. Han studerar annars till civilekonom på Handelshögskolan med inriktning mot organisationsteori och ledarskap:
– Det är kul att få vara i en mer tillämpad miljö. Här får jag omsätta mina teoretiska kunskaper, men får också en hel del ny kunskap.

Chefen och gruppen

Efter en kortare vila och utvärdering av stridsmomentet fortsätter övningen med uppgifter av varierande slag. Under ett av de följande momenten är det dags att med gemensamma ansträngningar ta sig över Lagan med vapen och packning, en cirka 30 meter bred vattenövergång som innebär en kortare simtur. Inte så dramatiskt i sig en varm sommardag. Det handlar snarare om att gå in i chefs- eller instruktörsrollen för att göra den analys av förutsättningarna som krävs för att på ett säkert sätt planera och genomföra vattenövergången.
– Det är alltid bra att tänka i grupp och få ett mer heltäckande perspektiv, säger Markus Widborg. Det har handlat mycket om det under de här dagarna, att alla tar sitt ansvar. Det är bra att det finns en utsedd chef, men det är inte alltid så lätt att ta steget tillbaka och låta bli att leda själv, tillägger han med ett leende.

Ofta ligger fokus på cheferna, men utan gruppen löses inga uppgifter.
– Vi vill ge kadetterna chansen att både föra befälet som grupp- och troppchefer, men också, vilket är minst lika viktigt, att reflektera över sitt medledarskap, berättar Jörgen Sandahl. Hur kan jag ta mitt ansvar och stödja chefen i att lösa den uppgift förbandet fått? Hur bidrar jag till att vi får mest effekt i målet?

Charlotte Pettersson