KFÖ - klart slut!

224:e ingenjörkompaniet har precis avslutat sin första krigsförbandsövning. Det innebär att uppbyggnaden och träningen av förbandets deltidsanställda gruppchefer och soldater fortsätter. Först ut var 222:a ingenjörkompaniet förra året med en gemensam övning för alla chefer och soldater.

Stridsutbildning med stöd av fältarbeten. Foto: Ing 2/Försvarsmakten

Under elva dagar har 224:e ingenjörkompaniet genomfört en krigsförbandsövning. Övningen har innehållit allt ifrån stridsutbildning till grundläggande fältarbetsuppgifter såsom spräng- och mintjänst.  Alla moment har dessutom genomförts både med lös och med skarp ammunition.

Förbandet har kastat handgranat, sprängt trummor och skarpa minor. Övningen har under vintern och våren föregåtts av två förberedelseövningar för befälet och en kortare kompaniövning då all personal deltog. Övningen har varit lyckad och det går inte ta miste på soldaternas vilja och engagemang. Det visade sig på övningen att de civila kompetenser som soldaterna har med sig också på ett bra sätt kan användas i rollen som soldat i ett ingenjörkompani. Kompetenser som ofta är mycket användbara i fler befattningar som soldat. Soldaterna anser att en av de viktigaste faktorerna för deltagande är kompaniets förbandsanda och gemenskap.

224:e ingenjörkompaniet är under uppbyggnad och nästa steg för förbandet är befattnings- och fordonsutbildning, detta för att komma väl förberedda till den kompaniövning som väntar nästa år. Vakansersättning inför kommande utbildning sker fortlöpande genom tidigare värnpliktiga och via grundläggande militär utbildning vid Ing 2.

För att få lite mer inblick i vad soldaterna tyckte om övningen ställde vi följande frågor till Mikael Hovbäck, 41 år, första ingenjörpluton och Olof Johansson, 34 år, ställföreträdande gruppchef på andra ingenjörpluton.

Varför är du GSS/T soldat?
- Har länge varit hemvärnssoldat men vill göra något som betyder ännu mer. Öka mina chanser att på sikt få chansen att göra en mission och då helst med eget förband.  På grund av min ålder känner jag att detta är ”sista chansen”. (Mikael)
- Har varit aktiv i hemvärnet en tid. Men vill utmana mig själv och få mer kvalificerad utbildning. Här ställs det tydliga krav på deltagande och fysisk form vilket passar mig. (Olof)

Vad tycker du är viktigt för dig som soldat i förbandet?
- Att komma in i den goda förbandsandan. Att allt utgår från professionalism. Att vara anställd känns som att man är mer värdefull. Får förhoppningsvis utbildning på pansarterrängbil 203 under våren 2014. Allt blir mer på riktigt nu. Att vara T-soldat är en sporre för mig att träna och hålla mig i fysisk form. (Mikael)
- En god och kvalitativ militär utbildning för att klara dina och förbandets uppgifter på ett bra sätt. Detta lockar enligt mig folk till att stanna och få fler intresserade.  (Olof)

Varför 224:e ingenjörkompaniet?
- Närheten geografiskt. Ringde själv rekryteringsofficeren vid förbandet och kallades till testerna. (Mikael)
- Sökte Ing 2 främst för närheten då jag bor i Växjö. (Olof)

Vem tycker du kan bli GSS/T soldat?
- Någon som är lugn och samlad med båda fötterna på jorden. Gärna från olika ålderskategorier som bidrar till en mix av erfarenheter i förbandet vilket jag uppskattar från detta kompani. I och med det kompletterar vi varandra och indirekt utbildar varandra. (Mikael)
- Den som klarar de fysiska kraven och tror på det som Försvarsmakten gör.  (Olof)

Är det enkelt att kombinera tjänstgöringen med det civila livet?
- Min chef har gjort värnplikten så han förstår vad jag gör och varför det är viktigt. Huvudövningstiden i augusti passar vårt företag bra då vi är mindre ansatta. (Mikael)
- Jag har en förstående arbetsgivare (är lärare på en högstadieskola). Det har varit små problem hittills. (Olof)

Ola Hansson