Kadetter välkomnades efter reservofficersexamen

Efter sammanlagt 16 veckors utbildning har nu Artilleriregementet fått sex nyexaminerade reservofficerare. Fem manliga kadetter och en kvinnlig kunde efter väl genomförd utbildning titulera sig som reservofficer och förste sergeant.

Tina Sundström Karlsson får sitt examensbevis av ställföreträdande regementschefen Stefan Fredriksson. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
De sex nya reservofficerarna tillsammans med förste sergeant Ulf Sedin längst till vänster, instruktör under utbildningen vid ArtSS. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
De gamla gradbeteckningarna plockas bort. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten

Utbildningen för de sex nyexaminerade reservofficerarna började redan förra sommaren på Militärhögskolan i Halmstad. Upplägget med 16 veckors utbildning under två somrar var fram till nu helt obeprövat. Efter de första åtta intensiva veckorna under sommaren 2012 i Halmstad fortsatte utbildningen med åtta veckor vid Artilleriets stridsskola under sommaren 2013.

Under kadetternas tid vid ArtSS fick eleverna inte bara lära sig artilleribataljonernas organisation, hur man hanterar en granatkastare, utan även truppföring och trupputbildning. 
– För mig är det en perfekt lösning att kunna kombinera studier och tidvis tjänstgöring inom Försvarsmakten, jag får på så sätt det bästa av två världar, sa nyexaminerade reservofficeren Tina Sundström Karlsson.

Ceremoni

Under fredagen hälsade ställföreträdande regementschefen Stefan Fredriksson samtliga kadetter välkomna till A 9:s mäss för utdelning av examensbevis, men viktigast av allt nya gradbeteckningar. 
Från och med denna tidpunkt är de sex kadetterna färdiga att påbörja sin tjänstgöring vid 92:a artilleribataljonen.

Viktoria Välilä