Isaf fortsätter arbetet i Afghanistan

Det viktigaste Isaf har kvar att göra fram till sommaren 2014 är den rådgivning som ges till de afghanska kollegerna i den afghanska armén och till den afghanska polisen. Det säger general Jörg Vollmer, som är högste chef för den norra delen av Afghanistan.

Den tyske generalen Jörg Vollmer, som är chef för Regional Command North, besökte under måndagen Camp Northern Lights för att träffa överste Peder Ohlsson och delar av ledningen för NB TSU. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
General Vollmer visade stort intresse och tog sig tid att prata med soldaterna i NB TSU. Sjukvårdarna fick också ett coin av generalen. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Personal ur IEDD, improviced explosice device disposal, gav sin uppfattning om hur vanligt förekommande hemmagjorda bomber är. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
General Jörg Vollmer gavs en dryg timmes lång dragning om hur NB TSU arbetar i nuläget och hur planerna ser ut för den närmaste framtiden. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten

Rådgivningen har pågått sedan 2009 då Sverige startade ett antal koordinationscenter, Operational Coordination Centres, på provins- och regionalnivå i norra Afghanistan.

Under rådgivningsmötena, som sker i princip dagligen, byts inte bara erfarenheter utan också information mellan Isaf-personal och afghansk armé och polis.

– Det är väldigt viktigt och det ger oss kunskap om de områden vi verkar i och även om provinserna i vår närhet, säger överste Peder Ohlsson, chef för Nordic Baltic Transition Support Unit, NB TSU, som är sammansatt av soldater och officerare från Sverige, Finland, Norge och Lettland.

Afghanska säkerhetsstyrkor tar i allt högre grad över ansvaret för säkerheten och sköter den numera oftast endast med stöd av rådgivare. 
Ansvaret har lämnats över i flera provinser och närmast på tur i norr är provinsen Kunduz som Tyskland ansvarat för. 
Sverige har, med samarbetsländer, haft ansvar för fyra provinser men två är överlämnade. Kvar är provinserna Balkh och Samangan. Tillsammans är de till ytan lite mindre än till exempel Småland eller Dalarna.

Tillbakadragandet innebär att baser stängs eller lämnas över till afghanska armén, någon av de afghanska polismyndigheterna eller till andra organisationer. Under tio år har en hel del materiel samlats på baserna och det ska rengöras och skickas hem. Det är ett digert arbete som påbörjats och som fortsätter. Bara att avrusta och sanera en svensk RG 32 tar flera dygn (RG32 är en åtta tons jeep som ofta kallas Galt).

På vägen fram till halvårsskiftet 2014 ska också val till parlamentet genomföras. Det sker i början av april, om inget ändras. De val som genomförts under 2000-talet har störts av talibanrörelsen eftersom de är emot president Karzai och det sittande parlamentet. Det har handlat om hot och våld mot politiker och väljare och utplacering av hemmagjorda vägbomber i närheten av vallokaler.
De försök till samtal som landets sittande styre under de senaste månaderna haft med talibanledningen har strandat.

General Vollmer är i alla fall nöjd med den röstregistrering som under våren genomförts i Afghanistans samtliga 123 valdistrikt. Isaf var ombedda att stötta säkerheten av registreringen i några distrikt men det behövdes inte.
– Afghanerna har genomfört registreringen helt på egen hand, vilket är en stor framgång, säger Jörg Vollmer.

Han anser det viktigt att valet genomförs i april nästa år och inte skjuts upp till hösten eftersom det internationella militära bidraget då inte är kvar, åtminstone inte med den styrka som i dag är på plats.

Genral Vollmer säger att Tyskland, som är den ledande nationen i norra Afghanistan, kan bli kvar med en styrka om andra nationer också ställer upp.
– I Sverige pågår fortfarande politiska diskussioner om ett eventuellt fortsatt militärt stöd. Hur det i så fall kommer att se ut när det gäller omfattning och funktioner får vi sannolikt veta under kommande vinter, säger överste Peder Ohlsson.