Hjälpen från ovan

Inom en halvtimme kan den svenska helikopterenheten i Afghanistan, SAE, hjälpa alla nödställda svenskar i Afghanistanstyrkan.
– Vi är bra. Vi har faktiskt lite bättre personell kompetens än vissa andra nationer inom Isaf i vårt verksamhetsområde, säger läkaren PA.

För att vara på topp tränar SAE-piloterna ofta landningar i dammiga områden. En helikopterpilot ska kunna landa i alla förhållanden. Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten
Befälhavaren ”Blomman” går igenom all teknisk utrustning inför provstarten. Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten
Jonas redo för att bemanna kulsprutan eller hjälpa piloterna att se omgivningarna. Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten

Om en av Afghanistanstyrkans allra värsta mardrömmar skulle inträffa - att många i Afghanistanstyrkan skadas svårt av en hemmagjord bomb många mil från hemmabasen - är chansen stor att läkaren PA och övriga kolleger i helikopterenheten SAE blir den räddade ängeln. Inom maximalt 15 minuter från larmet och att de har tilldelats uppdraget har de lyft från sin bas, så att de snabbast möjligt kan vara på plats, för att inleda avancerad sjukvård. – Vi är inte bara snabbt på plats för att hämta och lyfta ut skadade. Vi har en hög medicinsk kompetens. Vi läkare i SAE är alltid narkosläkare, sjuksköterskorna är alltid mycket erfarna ambulanssjuksköterskor. Detta gör att vi kan ta hand om svårt skadade på ett bra sätt. Redan när vi landar kan vi inleda avancerat omhändertagande i helikoptern. Vi är i praktiken en liten flygande intensivvårdsenhet, säger PA.

Bakom varje besättning i de fyra Blackhawk helikoptrarna i Afghanistan finns en vältrimmad organisation. Ett 30-tal personer inom SAE ser till att saker som underrättelser, väderanalyser, logistik, underhåll och planering alltid är uppdaterad inför varje ny beredskapsperiod och inför varje eventuellt medevac-larm, (medicinsk evakuering). Detta för att helikoptrarna ska kunna komma iväg inom några få minuter efter larmet.

I varje helikopter arbetar en befälhavare, en styrman, två uppdragsspecialister - som även tjänstgör som kulspruteskyttar och ”ögon” åt piloterna - samt under medicinska uppdrag en läkare och en sjuksköterska. – Vi är dimensionerade för att ta in och vårda två liggande patienter i helikoptern. Men om det skulle vara kris och många skadade kan vi ta in fler, säger han. Förutom den medicinska personalen är även utrustningen av högsta kvalitet. – Det är viktigt att få in patienten så snabbt som läget medger i helikoptern och komma iväg. Tiden är viktig, säger han.

Väl i helikoptern kan den avancerade sjukvården inledas direkt – Det blir alltså inte bara en transportverksamhet till vårt Role 3 sjukhus, (akutsjukhus). Vid behov utförs en kvalificerad sjukvård direkt för dem som behöver det eftersom vi har kompetensen och utrustningen. Efter vår undersökning av de drabbade påbörjar vi direkt arbetet med att säkerställa vitala funktioner såsom andning och cirkulation. Då åtgärdar vi livshotande tillstånd, exempelvis stoppar synliga blödningar, etablerar fri luftväg, ventilerar, ger vätskor och läkemedel för att erhålla adekvat cirkulation, immobiliserar med mera. Vårt arbete är att se till att den drabbade är optimalt handlagd inför ett eventuellt kirurgiskt ingrepp alternativt stabiliserad för fortsatt intensivvård på akutsjukhuset på den stora internationella basen Marmal. Vår målbild är det brittiska MERT i södra Afghanistan, vi har ett liknande koncept, säger han.

PA är en erfaren läkare. Insatsperioden i Afghanistan är hans femte. Hemma i Sverige jobbar han i det civila, som konsult och som narkosläkare. Han har tidigare arbetat flera år som medicinsk ansvarig inom ambulanssjukvården.
– Jag är här för att vi har svenska soldater i området, för att se något nytt, lära mig nya saker och få tillämpa mina erfarenheter och kunskaper. Jag gillar också att jobba tätt ihop med andra, som de flesta av oss som åker ut på insatser gillar jag lag-, grupp- och team-konceptet. Nu är mina barn så pass gamla att jag utan att tveka ansökte om att få medverka på denna insats. Det ger mig mycket som människa, säger han.

Under sin insatstid i Afghanistan har PA personligen åkt på flera ”skarpa” medicinska evakueringslarm. Konceptet fungerar.
– Tack och lov är det ganska få uppdrag. Men vi har övat mycket. Vi kan våra saker. Teknisk personal, stabspersonal, helikopterbesättning och sjukvårdspersonal ingår i vår sammansvetsade och kompetenta grupp. När det värsta inträffar så kommer vi utföra en mycket kvalificerad och snabb hjälp, säger PA.

Mats Laggar