Första stegen mot anställning i Försvarsmakten

Nu har 112 tjejer och killar ryckt in vid förbandet. Många av dessa med målet att bli anställd i Försvarsmakten.

Första dagen får rekryterna ut sin personliga utrustning som totalt väger cirka 55 kilo. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Martin Dagnell dubbelcheckar utrustningslistan. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Lokal media är intresserad av hur inryckningen vid förbandet går. Här är det kompanichef Joakim Carlsson som blir intervjuad. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten
Martin Dagnell från Karlshamn tar sina första steg mot en eventuell anställning i Försvarsmakten.
Martin Dagnell från Karlshamn tar sina första steg mot en eventuell anställning i Försvarsmakten. Foto: Maddelena Lago/Ing 2/Försvarsmakten

För att bli anställd som soldat eller officer i Försvarsmakten måste man antingen ha genomfört värnplikten eller som de nyinryckta nu gör, en tre månaders lång militär grundutbildning. Utbildningen är gemensam för hela Försvarsmakten och efter att godkänd utbildning finns tre vägar till militär befattning: soldat/sjöman, hemvärnssoldat och yrkesofficer/reservofficer.

Forsvarsmakten.se följer rekryterna

Det är med stort intresse Forsvarsmakten.se kommer följa rekryterna under deras utbildning och personliga utveckling vid förbandet. För att skildra utbildningen från rekryternas synvinkel kommer läsarna att följa några av dem och publicera deras händelser och tankar här på webbplatsen.

Förhoppning är att måndagen den 11 november kommer vara den första anställningsdagen i Försvarsmakten för många av dessa rekryter. Då börjar en befattningsutbildning och provanställning på sex månader, där möjlighet att välja två karriärvägar kommer finnas, antingen som heltidsanställd soldat (kontinuerligt) eller som tidvis tjänstgörande soldat.

 

Maddelena Lago