Förberedelserna är igång inför flyginsatsen i Mali

Riksdagen har fattat beslut om att Sverige skall delta i FN-insatsen Minusma i Mali. Det svenska bidraget kommer att omfatta ett transportflygförband C-130 Hercules (TP 84), med flygbesättning, säkringsstyrka, ledning och stödresurser.

Det svenska deltagandet i FN-insatsen Minusma inleds i september. Foto: MINUSMA/Blagoje Grujic
Ett flygplan av typen C-160 uppställd på flygplatsen i Bamako, varifrån det svenska förbandet FM 01 planeras verka från den 1 oktober i år. Foto: Philip Ahlstrand/Försvarsmakten

Det cirka 70 man starka förbandet som går under beteckningen FM 01 påbörjar i dagarna sin gemensamma förbandsutbildning på F 7 i Såtenäs som är ansvarigt uppsättande förband. Förbandet reser under september månad till flygplatsen utanför huvudstaden Bamako i södra Mali för att kunna vara operativa under perioden 1 oktober till 31 januari, 2014. Uppgiften kommer i huvudsak bestå i att transportera material och personal från södra till norra Mali i syfte att bidra till att etablera en ökad säkerhet i de oroliga norra områdena.

Under föregående vecka genomfördes en samordnad rekognoscering i Mali, bestående av företrädare från operativ, taktisk och förbandsnivå. En samordnad parallell planering är nödvändig för att alla förberedelser skall kunna hinnas med innan förbandet påbörjar sin avfärd till detta nya insatsområde. Rekognosceringen har medfört att Försvarsmakten erhållit ett bättre planeringsläge inför slutförandet av nödvändiga överenskommelser och avtal. För FM 01 innebär det att dimmorna börjat skingras vad gäller de grundläggande förutsättningarna i form av uppställningsplatser, gruppering, mat, logi och transporter och att det korta förberedelseskedet kan koncentreras på de viktigaste områdena som identifierats.

– Tidsschemat är extremt tight med tanke på att det är ett nytt sammansatt förband, i ett nytt insatsområde, i en ny kontext med ledningsförhållanden som vi inte är vana med, säger överstelöjtnant Peter Cauwenbergh som är chef för insatsen FM 01.