Brott mot villkoren som styr användandet av skjutfält

Chefen för Skaraborgs regemente har anmälts för att ha brutit mot villkoren vid användning av skjutfält.
– Eftersom jag är ytterst ansvarig för verksamheten vid regementets samtliga skjutfält är det, enligt miljöbalken, jag som också är ytterst ansvarig för att villkoren följs – oavsett vem det är som använt skjutfältet och brutit mot bestämmelserna, säger regementschef Fredrik Ståhlberg.

Det var vid två övningar under sommaren som det framkom att förband som använt Perstorps- och Sågebackens skjutfält, brutit mot bestämmelserna som finns för skjutfälten. Vid tre tillfällen har förbanden skjutit utanför tillåtna tider och anmälan gäller två händelser på Sågebackens skjutfält.

– När Försvarsmakten får uppgifter om sådant här är det vår tillsynsmyndighet Generalläkaren som anmäler till åklagare som får utreda om det är ett brott mot miljöbalken eller inte, säger Pelle Holmström som är miljöhandläggare på Skaraborgs regemente.

När det gäller ansvaret hos dem som nyttjade skjutfältet har det gjorts en utredning kring händelserna och chefen för Skaraborgs regemente har anmält händelserna till deras förbandschefer och till Försvarsmaktens juridiska stab i högkvarteret.

– Vi har också sett över bestämmelserna som reglerar användningen av fältet. De är skrivna för att vi ska uppfylla villkoren som ställs i de tillstånd vi har. Vi anser att de är tydliga kring de händelser det gäller. Däremot sker alltid en översyn av rutinerna i det fall rutinerna inte har följts så att vi kan bli bättre, och det arbetet har redan inletts, säger Pelle Holmström.