Blivande reservofficerare skjuter skarpt

Framåt – eldtillstånd! kommenderar övningsledaren. Strax därpå hörs de första skotten som nedkämpar den fingerade fienden– sommarens två reservofficerskurser ROK 1 och 2 på Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) har förbandsövning med skarp ammunition på Nyårsåsens skjutfält.

Skjutning under gång – skytt ur ROK 1 övervakas av skjutledare ur övningsledningen och biträdande skjutledare ur ROK 2. Foto: Charlotte Pettersson / MHS H
En av utmaningarna med att skjuta under gång är att behålla tempot i den egna framryckningen. Foto: Wilas Wihlstrand / MHS H
Kadett Magnus Sjölander, ROK 2, reflekterar över genomfört skjutmoment med kadett Jonas Vedin Forsberg, ROK 1. Foto: Charlotte Pettersson/ MHS H
Skjutningen gick bra, det kändes stabilt, säger kadett Joel Månsson, ROK 2. Foto: Charlotte Pettersson/ MHS H

Efter att ha förberett sig noggrant genom att studera bland annat säkerhetsinstruktioner, ritat riskområden och dukat för skarpskjutning på övningsfältet är det dags för kadetterna på ROK 2 Mark att axla rollen som biträdande skjutledare. Övningstrupp är kamraterna på ROK 1 som samtidigt omsätter nyvunna taktikkunskaper i praktiken.
– Det känns tryggt att ha förberett sig väl genom att till exempel titta på riskområden och hur det verkligen ser ut i övningsterrängen, berättar biträdande skjutledare Magnus Sjölander, kadett på ROK 2.

Nära målet

För de sju kadetterna på ROK 2 Mark är det den andra sommaren de tillbringar på Militärhögskolan i Halmstad. De är pionjärer som kadetter på den tvådelade reservofficersutbildning som startade på försök förra sommaren för att i den nya insatsorganisationen ta tillvara kompetensen hos tidigare värnpliktsutbildade pluton– och kompanibefäl. Om några veckor, efter godkänd ROK 1 och 2, väntar examen, utnämning till förste sergeant (reservofficer) och en anställning i Försvarsmakten.

Någonstans i Sverige… eller Polen

– Vi är lite som en kringresande cirkus den här sommaren, berättar kadett Joel Månsson med ett skratt. När utbildningen är slut har vi på åtta veckor varit i Helsingborg, Halmstad, Skövde, Boden, Skillingaryd och Polen. Men det är skoj, helt klart!
– Vi får möjlighet att träffa blivande kollegor på andra förband och det är värdefullt, tillägger kurskamraten Gustav Skoglund. Vi får också möta många duktiga instruktörer med gedigen erfarenhet.
Det är åtta intensiva sommarveckor som bland annat innehåller både chefs- och ledarskapsutbildning, militär underrättelsetjänst, befattningsspecifik taktisk utbildning, folkrätt och flera praktiska fältövningar där teoretiska kunskaper omsätts i praktiken.

Mitt i prick

– Nivån på utbildningen är fantastiskt bra, betonar Gustav Skoglund. Det är lite högre nivå än vad vår första befattning i insatsorganisationen kräver, men det ger oss en mycket bra systemförståelse. Vi jobbar mest med pluton- och kompaninivån, men får också kunskap om systemet från grupp- till brigadnivå.
– Det känns som att vi träffat rätt med sommarens utbildning, kommenterar Wilas Wihlstrand, utbildningsansvarig för ROK 2 på Militärhögskolan i Halmstad. Det gäller att vi är lyhörda eftersom det redan finns så mycket civil och militär kompetens i gruppen. De är mycket ambitiösa, och vill hela tiden själva bidra till att utbildningen blir så bra som möjligt. Samspelet, där det gäller att vara flexibel, är stimulerande och den stora utmaningen för oss!

Klicka på länken för att följa sommarens reservofficerskurser på MHS H på Facebook (nytt fönster).

Charlotte Pettersson