Besök Försvarsmaktens monter i Pride Park

Försvarsmakten finns på plats i Pride Park med en monter från onsdag till lördag, och kommer också att ha medverkande personal i paraden på lördag den tredje augusti.

Från vänster: Ludvig Åkesson, Tobias Hellmark och Jens Grahn. Foto: Foto: Helena Hoffman/ Försvarsmakten
Ludvig Åkesson från Svenska Fallskärmsförbundet under invigningskvällen. Foto: Helena Hoffman/ Försvarsmakten
Reidun Eklöw och Johan Nyström. Foto: Tracy Alm/ Försvarsmakten
Försvarsmaktens monter. Foto: Tracy Alm/ Försvarsmakten

Att delta i Stockholm Pride är självklart för både Bilkåren och Försvarsutbildarna, två av de frivilligorganisationer som finns representerade i montern vid Östermalms idrottsplats. Både Reidun Eklöw, Riksbilkårchef och Johan Nyström, styrelseordförande i Försvarsutbildarna samt ordförande i Kavalleri- och Jägarförbundet, är överens om att det är viktigt att prata om alla människors rättigheter, och att man tar upp och påminner om den värdegrund som alla inom försvaret delar. 
– Vi vill ha mångfald inom Försvarsmakten och Pridefestivalen är ett uttryck för demokrati, säger Johan Nyström.
Han upplever att deltagandet sänder ut goda signaler eftersom Försvarsmakten är normgivande i samhället på många sätt. Därför är det viktigt att stå upp för människors rättigheter och sträcka ut en hand.

I år är Reidun Eklöws första på Pridefestivalen, men Johan Nyström är med för femte gången:
– Det är som en festival, säger han. Försvarsmakten håller till i myndighetsområdet. Genom att ha en monter på plats kan vi visa att vi står upp för demokratiska rättigheter och visa att vi ser till människor, inte till sexuell tillhörighet eller etnicitet. Vi söker soldater och sjömän för deras kvaliteter.

Ett pågående arbete

Reidun Eklöw och Johan Nyström berättar att de genom konferenser och kursverksamhet pratar om bland annat det här ämnet och att det finns en tydlighet från början om vilken värdegrund som Försvarsmakten vilar på. 
I årets monter finns representanter från Försvarsutbildarna samt fyra frivilligorganisationer (Flygvapenfrivilligas Förbund, Försvarets Personaltjänstförbund, Bilkåren och Svenska Fallskärmsförbundet) tillsammans med annan personal från Försvarsmakten. Under invigningskvällen på onsdagen deltog Svenska Fallskärmsförbundet med att hoppa fallskärm ut över Östermalms idrottsplats där Pride Park är belägen. Enligt Johan Nyström har reaktionerna från besökare varit positiva:
– Vi har fått ett oerhört stöd, människor kommer fram och ställer frågor och är intresserade av verksamheten, säger Johan Nyström. Utöver ställningstagandet så är vår monter en plats för dialog, avslutar han.

Tracy Alm