62:a luftvärnsbataljonen går mot målet

I brytpunkten mellan semester och arbete eller studier men före den stora övningen Joint Challenge 13 ligger årets stora krigsförbandsövning för Luftvärnsregementets 62:a luftvärnsbataljon. Det är nu som de bästa förutsättningarna finns, tillgänglighet på personal, materiel och terräng kan inte bli bättre.

Robot 70-plutonen övar med Radio 180 som förmedlar datatrafik och samtal. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Lossning av Robot 97 för att riggas och göras skjutklara. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
Kadett Erik Söderhjelm är instruktör på spaningsradar 90. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten
– Jag är nöjd, soldaterna gör snabba framsteg och nu ska vi öva strid mot luftmål, säger chefen Håkan Hörstedt. Foto: Bo Eriksson/Försvarsmakten

62:a luftvärnsbataljonen som helt består av tidvis tjänstgörande soldater är också i brytpunkten mellan utbildning av soldater som har värnplikt som utbildningsgrund och de som kommer från Grundläggande militär utbildning, GMU. Av de i dagsläget cirka 180 anställda soldaterna har nästan alla värnpliktsbakgrund och många har även luftvärnskompetens. Dessa förutsättningar har medfört ett bra rekryteringsläge och en snabb uppbyggnad av bataljonen.

De återstående rekryteringsbara personer som har gjort värnplikt med utbildning som passar in i bataljonens verksamhet är ganska få. Det innebär att det nu måste läggas betydligt mer tid på att rekrytera och utbilda nyanställda soldater.
– Vi har hittills haft ett mycket snabbt tempo i uppbyggnad av bataljonen, vi ligger bra till, när vi nu går in i en annan typ av tillväxt med GMU och efterföljande befattnings- och förbandsutbildning, säger bataljonschefen Håkan Hörstedt.

Denna och tidigare genomförda krigsförbandsövningar inleds med en veckas repetitionsutbildning för personal som är gruppchefer, fordonsförare eller sambandspersonal. Den stora inryckningen sker på måndagen den andra veckan och då blir förbandet fulltaliga. Därefter bedrivs övningen inledningsvis i mindre enheter där varje soldat övas i sin befattning.

De plutoner som övar är Robot 70 och Robot 97, Underrättelsenhet 23, Spaningsradar 90 samt ledningsplutonen och stab- och trossplutonen. I tredje veckan av krigsförbandsövningen sätts plutonerna samman till en stridsgrupp med cirka 100 personer. De skall lösa uppgiften strid mot luftmål, i detta fall flygplan, vilket är en av huvuduppgifterna för ett luftvärnsförband.

Instruktörer i övningen kommer från egen bataljon, från 61:a luftvärnsbataljonen, specialistofficers- och reservspecialistofficersutbildningen samt blivande fänrikar från officersprogrammet.
– Jag är snart klar med min reservofficersutbildning, så att få jobba på denna KFÖ är perfekt, säger Erik Söderhjelm som började som soldat på 62:a luftvärnsbataljonen 2011.

När den nu pågående krigsförbandsövningen är slut tar bataljonen sig vidare mot målet, en insatsberedd luftvärnsbataljon. Nästa uppgift är i november då de tillsammans med 61:a luftvärnsbataljonen ska delta i Joint Challenge 13, en stor nationell övning i södra Sverige med armé- och flygförband.

Läget för 62:a luftvärnsbataljonen är gott och det råder ingen tvekan om att de kommer att nå sitt mål, helt enligt Lv 6 motto, ”Semper metam contingimus" – Vi når alltid målet.

Bo Eriksson