Svettigt i verkstaden när årliga grundtillsynen inleds

Aktiviteten är stor i svenskarnas verkstad i basen Marmal. Det är dags för den årliga grundtillsynen.
- Vi försäkrar oss om att bilar, vapen och de andra grejerna fungerar som de ska, säger reparationstroppchefen Hans-Olof.

Ett fordon med släp backas in i verkstaden för den årliga grundtillsynen. Foto: Henrik Klingberg
Grundtillsynen genomförs noggrant av förbandets personal - och av influgna experter från Sverige. Foto: Henrik Klingberg
Optikkontroll ingår i jobbet. Foto: Henrik Klingberg
Pågående arbete i verkstaden. Foto: Henrik Klingberg

Verkstaden i den svenska delen av den gigantiska internationella basen Marmal pulserar av liv. Lukten av smörjoljor blandas med det skarpa ljudet av högtrycksdrivna verktyg. Det är dags för den årliga grundtillsynen av fordon med utrustning.
Förutom reparationstroppens 22 män och kvinnor har experter från Sverige flugits ned för att hjälpa till att granska fordon, sambandsutrustning, vapen och optisk utrustning.
- Vi gör detta en gång om året. När det gäller fordonen kan man likna det vid en besiktning, men mer och med fler kontroller utöver trafiksäkerheten, säger chefen Hans-Olof.

Reparationstroppen ansvarar för allt som kan repareras - från fordon och vapen till kopiatorer och löpmaskiner. Den årliga grundtillsynen är ett gigantiskt arbete. Allt det som måste fungera för att det svenska förbandet ska kunna genomföra egna operationer ute på fältet ska kontrolleras - och i vissa fall repareras. 
- Det så kallade systemstödet från Sverige en förutsättning för att vi ska klara detta. De är experter och mycket kvalificerade besiktare, säger Hans-Olov.

Klimatet påverkar utrustningen

Klimatet i Afghanistan sliter i sig hårt på utrustningen.
- Inte minst på fordonens AC-anläggningar. AC är en nödvändighet. Utan den blir det snabbt 80-90 grader i bilarna, och då påverkas även sambandsutrustningen. Vägarnas kvalitet sliter också hårt på bilarna - då handlar det om styrleder och knutar. Sådana här saker kontrollerar vi och åtgärdar det om det skulle behövas, säger han.

Trots allt har utrustningen en hög kvalitetsnivå. Det är sällan något havererar.
- Med tanke på var vi är och hur tufft det är för fordon och utrustning så fungerar det mesta mycket bra. Grundtillsynen är ett sätt för oss alla att försäkra oss om att grejerna verkligen är att lita på. Och det kan vi, säger Hans-Olof.

Mats Laggar