Oskadliggjord spränghandgranat

Under pågående arbete med ombyggnation av ventilation i en byggnad inne på flottiljområdet upphittades en ej apterad spränghandgranat m/56.

Spränghandgranat m/56. Foto: Robert Henriksson/Försvarsmakten

Det var den kontrakterade entreprenören som under pågående arbete fann spränghandgranaten. Eftersom den saknade aptering (tändmedel) kan den inte ge sprängverkan och bedömdes som ofarlig.

Entreprenören tillkallade personal från flottiljen som genast omhändertog spränghandgranaten. Den är nu oskadliggjord genom I 19:s certifierade fredsammunitionsröjares försorg.

Att finna denna typ av ammunition är mycket ovanligt eftersom det finns regler som styr hur ammunition ska hanteras och förvaras. All uthämtad ammunition redovisas alltid.

Detta hanteras nu som ett tillbud och en tillbudsrapport kommer att upprättas. Även en avvikelserapport kommer att upprättas.

Louise Levin