Nytt infocenter stödjer rekryteringen till soldatyrket

Den som är nyfiken på ett jobb i Försvarsmakten får nu möjligheter till personliga möten med aktiva soldater och officerare i det nya informationscentret. Efter två års provtid och utvärderingar kommer Högkvarteret att besluta om det ska få efterföljare runt om i Sverige.

Robert Trupp, rekryteringschef vid Lv 6, förklarar fördelarna med ett informationscenter för Johan Sundström, Sveriges Radio. Foto: Carl M Sjöstrand
Garnisonschefen, tillika chefen för Luftvärnsregementet, överste Stefan Jönsson öppnade Försvarsmaktens nya informationscenter i Halmstad. Foto: Carl M Sjöstrand
Intresset från massmedier var stort. Både press, radio och TV var på plats. På bilden syns Fanny Palm, TV 4. Se högerspalten; Externa länkar. Foto: Carl M Sjöstrand
Halmstads kommun, med flera samarbetspartners, lyckönskade Försvarsmakten till sin nya satsning. Foto: Carl M Sjöstrand

– Detta blir starten på ett nytt sätt för Försvarsmakten att nå ut till medborgarna och framför allt till blivande anställda, konstaterade överste Stefan Jönsson, chef för Halmstads garnison och för Luftvärnsregementet, när han invigde det nya informationscentret.
Syftet med Försvarsmaktens nya informationscenter i Halmstad är främst att stödja rekryteringen till soldatyrket. Det är ett pilotprojekt som ska löpa under två år, med möjlighet till ett års förlängning. Efter utvärdering kommer beslut att tas om fler informationskontor ska sättas upp runt om i Sverige.
Robert Trupp, major och rekryteringschef vid Lv 6, tror att det nya informationscentret blir ett värdefullt komplement till de trycksaker, den internetinformation och de filmer som hittills använts i rekryteringskampanjerna;
– Det personliga mötet är oerhört viktigt. Dels i ett inledande skede, när man är nyfiken men inte har bestämt sig och när det gäller att bestämma sig för om man vill pröva på soldatlivet. Dels efter att man fått besked om antagning men får vänta på att få genomföra GMU (grundläggande militär utbildning - 3 månader som rekryt, före anställning som soldat), då kan man behöva stöd och råd i hur man tränar och förbereder sig.
Ett alternativ till fasta informationskontor är mobila – som flyttas runt till olika platser och även används i samband med stora evenemang, idrottsgalor, mässor och liknande. En möjlighet är även att det blir enstaka fasta informationskontor, i några större städer, som kompletteras med ett antal mobila kontor.
Lars Hammarlund är chef för utbildningsavdelningen vid Produktionsstaben i Försvarsmaktens högkvarter. Han kommer att följa projektet med stort intresse.
– Lv 6 har fått ett uppdrag att inte bara rekrytera för att fylla upp de egna leden utan även att rekrytera ett antal individer för resten av Försvarsmakten. Jag hoppas denna satsning blir ett bra stöd i den uppgiften, säger överste Lars Hammarlund.

Carl M Sjöstrand