Musiken lyfter HMS Belos

Till Almedalen ombord på HMS Belos med följde Hemvärnets Musikår Blekinge med en full orkester. Totalt har cirka 45 musiker medverkat i full orkester och som sextett.

Spelning utanför HMS Belos. Foto: Mårten Granberg
På marsch. Foto: Mårten Granberg
Blekinge Hemvärns Musikkår spelar i Visby. Foto: Mårten Granberg

Lars-Johan Svensson som till vardags är musiklärare i brassinstrument i kommunala musikskolan i Karlshamn leder musikerna på plats. Medlemmarna i orkestern har ett åldersspann mellan 16 till 70 år, tjejer, killar, kvinnor och män. Den yngsta går i gymnasiet, en del är profesionella musiker och andra har civila arbeten vid sidan om militärmusiken såsom jurister, verkställande direktörer, en mängd olika bakgrunder. Det som förenar deltagarna är glädjen kring musik. 
 
Under Almedalsveckan har musikkåren framträtt vid ÖB:s mottagning, HMS Falken, marsch genom stan, konsert vid Stortorget, spelningar vid Open Ship då allmänheten besöker HMS Belos med mer.
 
– Det är med stor glädje vi är med HMS Belos vid Almedalen. Vi brinner för musik och det här är det roligaste som finns att göra. Vi står till förfogande att spela för Försvarsmakten när som helst, oavsett om det är i Sverige eller internationellt.
 
Under 2011 deltog Musikkåren vid en Tatoo i Ungern och vartannat år deltar man vid Högvakten i Stockholm.

Mårten Granberg