Livgardet växer så det knakar

Över 1 700 soldater, officerare och civila har idag en anställning vid Livgardet. Därtill kommer mer än 3 000 män och kvinnor i Livgardets hemvärn samt ett antal reservofficerare.
– Rekryteringen har gått bra, säger tjänsteförrättande regementschefen överste Joakim Martell.

På slottet sköts en stor del av sommarens högvakter av deltidsanställda. Foto: Annika Gustafsson

Av de totalt 928 anställda soldaterna är 275 deltidsanställda, vilket betyder att de har ett civilt jobb och bara arbetar som soldat under vissa perioder. Sommaren är en sådan period eftersom Livgardet då behöver hjälp att bemanna högvakten på de kungliga slotten.
– Det är ett unikt sommarjobb att kunna arbeta som soldat på slottet och vara Sveriges ansikte utåt, säger Joakim Martell.

Rekryteringsmålet uppnått

I mitten av juli uppnådde Livgardet sitt rekryteringsmål för 2013, både vad avser antalet heltidsanställda och deltidsanställda soldater.
– Vi har lyckats bra och många av våra soldater har varit med ända från 2010 då vi övergick från värnplikt till ett anställt försvar. Det betyder att de har mycket hög yrkeskompetens, säger Joakim Martell.
Men arbetet är inte klart. Krigsförbanden måste vara väl tränade och ha en hög beredskap.
– För att klara det behöver vi tid och materiel, säger Joakim Martell samtidigt som han understryker att de skarpa uppgifterna i vardagen utförs på ett mycket bra sätt.

Många uppgifter

Livgardet är ett krigsförband med många förmågor. Militärpolistjänst, säkerhetsoperationer, musik, beriden högvakt och arbetet med insatshundar är bara några exempel. 
– Det krävs hårda prioriteringar och nya arbetsmetoder för att få resurserna att räcka till. Ett bra exempel på det är vårt framgångsrika arbete med deltidsanställda på Livbataljonen, säger Joakim Martell som hoppas på att man i framtiden även ska kunna nyttja alla reservofficerare fullt ut.

Lediga platser

Rekryteringsmålet för i år är visserligen uppnått men det betyder inte att Livgardet slutar nyanställa. I Storstockholm behöver hemvärnet mer personal och parallellt med rekryteringen och vidareutvecklingen av den militära personalen måste alla de civila tjänsterna bemannas. Det gäller framför allt inom Försvarsmusiken, Försvarsmaktens hundtjänstenhet och Försvarshälsan.
– Dessutom har vi alltid en viss omsättning och rörlighet i vår personalkår. Våra anställda karriärväxlar ibland och rör sig mellan olika krigsförband och anställningsformer. Därför måste vi kontinuerligt analysera de behov vi har, säger Joakim Martell.

Klicka på länken för att se vilka tjänster som finns tillgängliga (nytt fönster).

Björn Westerdahl