LedR stödjer FRO Ungdomskurs

Ledningsregementet stödjer FRO ungdoms sommarkurs. Eftersom kursen är mer avancerad så är den inriktad mot de ungdomar som varit med på tidigare utbildningar inom FRO. Ledningsregementet ställer upp med lokaler, utrustning och instruktörer.

Ungdomarna ”ryckte in” i fredags vid regementet och har nu blivit vana vid uppställningar, visitationer och hur man uppträder korrekt på ett regemente. Vidare har även fysisk träning varit återkommande med både daglig brak, löpning och ett par varv vid hinderbanan. Många av eleverna klarade LedR hinderbana under två minuter vilket är mer än väl godkänt då de sprang den för första gången.

Schweizisk Överste på besök

Kursen har också haft besök av en schweizisk Överste och hans militärattaché från Stockholm. Schweiz är intresserad av att starta upp ungdomsutbildning, vilket de inte har idag. De schweiziska officerarna var med när kursen tog ner stabsplatsen och ställde frågor till eleverna. De var förvånade över att så många av ungdomarna uttryckte intresse av att genomföra GMU och utlandstjänst, ett intresse som inte är lika utbrett i Schweiz.


Eleverna har under tiden vid LedR fått utbildning på FM nyare sambands- och ledningsplatsutrustning. Dock börjar det nu närma sig omgruppering till Gotland där eleverna skall få tillämpa sina kunskaper. De har fått förbereda och genomföra marschordergivning och skall så småningom leda enheten till Gotland. Två lastbilar med släp och två Toyota Landcruiser gör att det är lite att hålla reda på. Tur då att eleverna är vana vid sambandstjänst.


Förutom tillämpningsskedet på Gotland kommer ungdomarna förhoppningsvis hinna med både ett besök på stranden och en dag med fritidsaktiviteter. Planeringen är i full gång av eleverna för att själva ta fram ett program utifrån vad de vill göra. Förhoppningen är att eleverna skall vara nöjda när kursen är över, säkert är dock att de kommer att vara trötta.
Du kan se mer på https://www.facebook.com/Signalungdom
Eller läsa om ungdomsverksamheten på http://fro.se/fro-signalungdom

Anders Gradh