Kapat fartyg sjönk utanför Somalias kust

Ett av de två kapade fartygen, MV Albedo, som hålls av Somaliska pirater sjönk tidigt på morgonen den 7 juli. MV Albedo kapades 900 nautiska mil utanför Somalias kust den 26 november 2010 och har sedan dess varit i piraternas händer. För tillfället är det osäkert vad som hänt med de 15 besättningsmedlemmar som tillhörde fartyget.

Det kapade fartyget MV Albedo någon dag innan hon sjönk. Foto: Foto: Försvarsmakten

HMS Carlskrona befann sig inte i det område där MV Albedo sjönk. För närvarande finns andra enheter från Operation Atalanta i området för att övervaka och leta efter eventuella överlevande. HMS Carlskrona ingår i EU:s marina insats Operation Atalanta fram till och med den 6 augusti.

EU:s marina styrka har som uppgift att eskortera och skydda FN:s mattransporter i Indiska Oceanen och Adenviken utanför Somalias kust samt bidra till att skydda handelssjöfarten som passerar genom Adenviken. Styrkan har också som uppgift att förebygga, avvärja och förhindra piratverksamhet.