Intensiv sommar för Hemvärnet i Norrland

Det har varit en intensiv sommar med mycket eftersök efter försvunna personer. Enligt polisen i Norrbotten har det var dubbelt så mycket som tidigare somrar. Polisen har sökt stöd av Försvarsmakten vid de flesta sökinsatserna och hemvärnspersonalen ställer upp i vått och torrt.
– Trots att det är mitt under semesterperioden har hemvärnssoldater och befäl ställt upp på ett enastående sätt, berättar major Sven-Olof Grenholm vid Militärregion nord.

Bild från en av sommarens sökinsatser i Bodenområdet. Foto: ats Carlsson/Försvarsmakten
Roger Markaberg, polisinsatschef i samverkan med kapten Dan Enbom, militär insatschef vid en av sökinsatserna i Bodenområdet. Foto: ats Carlsson/Försvarsmakten
Göran Hedmark och Bertil Larsson från Norrbottensbataljonen prickar av koordinater efterhand områdena sökts igenom. Foto: ats Carlsson/Försvarsmakten

Några av eftersöken har varit tidsutdragna och krävt mycket resurser. Totalt har över 120 hermvärnssoldater och befäl ställt upp och genomfört detta.  Samtliga insatser samt ett antal andra insatser inom ramen för stöd till samhället, exempelvis ammunitionsröjning i fredstid har koordinerats av vakthavande befäl vid Militärregion nord.

 Under veckorna 27- 29 genomfördes följande insatser inom Militärregion nords område:

  • Stöd till polisen i Boden med sök efter bevismaterial, genomfördes under två veckor
  • Två eftersök inom Kiruna kommun
  • Ett eftersök i Skellefteå
  • Ett eftersök i Krokom, Jämtland
  • Ett eftersök utanför Kalix - Kärrbäck, genomfördes under sju dygn. Här deltog även under en tid några hundpatruller från F 21 som bröt sin semester för att stötta insatsen.

Att söka efter försvunna personer eller bevismateriel är ett grannlaga arbete. Vid sökningarna efter bevismateriel i Bodenområdet har ett stort antal områden sökts igenom av personal ur Norrbottensbataljonen, en av I 19:s sju hemvärnsbataljoner i Norra militärregionen.
– Vi får sökområden med koordinater av polisen som vi lägger in i våra GPS-mottagare, efter hand vi sökt igenom prickar av vi av koordinaterna område för område. På det sättet dokumenteras allt som görs mycket noggrant, berättar Göran Hedmark vid Norrbottensbataljonen.

Mats Carlsson