GMU, början på en yrkesutbildning

– Anpassningsförmåga, ansvarskänsla, och vilja att lära sig är de tre viktigaste egenskaperna jag ser hos dem som ska passa som soldat på bataljonen, säger bataljonschef Patrik Edentoft som just nu söker fler tidvis tjänstgörande soldater till bataljonen.

Bataljonschef Patrik Edentoft söker fler tidvis tjänstgörande soldater till sin bataljon Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Cirka 75 soldater ska anställas och utbildas på P 4 under 2014. Nu pågår ansökan till grundläggande militär utbildning, GMU, som är den första utbildningsdelen för dem som vill bli en del av bataljonen. Efter GMU fortsätter soldaterna utbildas och kommer efter sin runt 11 månader långa yrkesutbildning att placeras som tidvis tjänstgörande soldater i krigsförbandet.

En anställning som tidvis tjänstgörande soldat innebär att de kommer in och tjänstgör någon eller några veckor om året samtidigt som de har en civil sysselsättning utanför Försvarsmakten.

– Inom förbandet krävs det tillit, lojalitet och kamratskap mellan personalen. För att skapa detta krävs att jag kan lita på kamraten till vänster och till höger om mig i en skarp situation. Därför behöver vi ansvarsfulla människor som har förmåga att anpassa sig och har en stor vilja att lära, avslutar Patrik.

Vill Du bli en del av förbandet så börja med att söka Grundläggande militär utbildning nu!

Anne-Lie Sjögren