Förberedelser i Afghanistan för FS 26

I maj tog den nuvarande svenska Afghanistanstyrkan, FS 25, över ansvaret. Redan nu har efterträdarna, FS 26, inlett sitt arbete för att vara redo att göra det samma i december. Förbandets ledning besöker just nu Afghanistan.
– Vi är här för att med egna ögon se hur FS 25 jobbar. Vi ska ju slutföra det arbete som de inlett, säger förbandets chef Micael Berner.

I december tar FS26 över och just nu är förbandets ledning på en första rekognoseringsresa. Chefen för styrkan heter Micael Berner. Foto: Mats Laggar/ Försvarsmakten

Jämfört med tidigare missioner i Afghanistan är arbetet allt mer inriktat på rådgivning - samt avrustning, planering och anpassning inför Isaf:s tillbakadragande under 2014.
– Jag har varit här tidigare. I en annan befattning. Nu jobbar vi på ett helt annat sätt än tidigare, säger Micael Berner.

I dag handlar arbetet mer om rådgivning på en allt högre befattningsnivå - och därmed en alltmer tillbakadragen roll på fältet. Tidigare ledde Isaf markoperationerna. Nu är det Afghanerna som har huvudansvaret för planering och utförande.
– Det är viktigt för oss som ska ta över att redan i detta skede vara på plats för att se, lära och även träffa de afghanska cheferna - för att kunna göra ett bra jobb när vi tar över, säger förbandschefen Micael Berner.

De åtta i besöksgruppen är hitintills nöjda med sin rekognoseringsresa.
– Vi har fått mycket bra information från våra företrädare. Det gör att vi kan fortsätta vårt arbete på hemmaplan på bästa sätt - för att vara klara att ta över i december, säger Berner.

Under våren har FS26 rekryterat personal. I början av augusti drar de praktiska befattningsutbildningarna igång på allvar i Livgardet utanför Stockholm.

Mats Laggar