F 17 Gotland och Almedalsveckan, i navet av Östersjön

Incidentberedskapen har varit ett stående inslag under Almedalsveckan 2013, med flygplan och flygförare ur F 7. Denna incidentverksamhet är dock en normalbild vid F 17 Gotland som i dag består av nio personer.

Incidentberedskap på F 17 Gotland med JAS 39 Gripen tv. samt statsflyget Gulfstream 4, med vilken statsministern med flera anlände under onsdagens morgon. Foto: Mikael Hansson
Gulfstream 4 till vänster avgår med passagerare mot flygplats i annat land efter transport av statsminister och till höger i bild ses nyligen ankommen Gulfstream 550 i vilken utrikesministern ankom. Foto: Mikael Hansson

Återkommande besök varje år under Almedalsveckan är statsflyget, under onsdagen anlände statsminister Fredrik Reinfeldt med flera i en Gulfstream 4. Parallellt med övrig verksamhet vid basen, anlände senare utrikesminister Carl Bildt
och Anna-Maria med flera i statsflygplanet Gulfstream 550 för att närvara och delta i en del av Almedalsveckans 2 400 seminarier och flertalet möten. Utrikesministern stannade en kort stund och förevigade incidentflygplanen vid F 17 Gotland med sin egen mobiltelefon. 

Visby flygplats har under Almedalsveckan fler ankomster och avgångar än Bromma flygplats, vilket gör Visby till Sveriges tredje största flygplats för några dagar.

Vid F 17 Gotland har även stöd genomförts till andra funktioner så som Kustbevakningsflyget och Polisen.

Försvarsmaktsledningen deltar i ett flertal seminarier under Almedalsveckan 2013 och anlände bland de första vid F 17 Gotland, vilket även bevakades av SVT med reportage som sändes på söndagens kvällsnyheter. Försvarsmakten deltar i samarbetet Säkerhetspolitiskt sommartorg där såväl genomförd verksamhet och uppgifter informeras samt diskuteras och även samtal om Försvarsmaktens framtid.