Ett erkännande för Försvarsmakten

Nyligen antog FN:s säkerhetsråd en ny resolution som ska förbättra kvinnors och flickors särskilt utsatta situation i väpnade konflikter. Bland annat framhålls vikten av det arbete som bedrivs på Livgardets egna center för genderfrågor.

Li Hammar arbetar som samverkansofficer på Livgardets Nordic Centre for Gender in Military Operations. Foto: Annika Gustafsson
Den första FN-resolutionen om kvinnor, fred och säkerhet antogs 2000, nyligen släpptes den sjätte resolutionen inom samma område. Foto: Annika Gustafsson

–Resolutionen ska inte bara ses som ett erkännande för vikten att arbeta med genderfrågor i konfliktsituationer, utan också som ett erkännande för den svenska Försvarsmakten som på ett gediget sätt prioriterar och arbetar med dessa frågor, säger Li Hammar på Nordic Centre for Gender in Military Operations på Swedint, Livgardet. 
I juni antogs den sjätte och den senaste av FN:s resolutioner som ska förbättra villkoren för civila i väpnade konflikter. Bland annat framhålls det hur viktigt det är med så kallade Gender Advisors som har som arbetsuppgift att göra genderanalyser under insatsens alla delar. Analysen ska ge en helhetsbild av konflikten genom att hela befolkningen, oavsett kön, bemöts, skyddas och bjuds in till fredssamtal. Enligt FN är Gender Advisors nödvändiga för att kunna använda ett genderperspektiv i alla delar av fredsarbetet.

Ledande i världen

Livgardets Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM) är utsett till huvudcenter för all genderrelaterad NATO-utbildning och träning, och centret utbildar årligen nya Gender Advisors. 
– Genom kursen får deltagarna kunskap om vad ett genderperspektiv är, hur man jobbar aktivt med det under insats, och hur man följer upp arbetet när man kommer hem igen, säger Li Hammar. 

Med begreppet gender menar Försvarsmakten både det biologiska könet och den sociala konstruktionen av könet (det som kallas genus) hos en person eller en grupp.  Genom att applicera ett genderperspektiv menar Försvarsmakten att man får möjligheten att upptäcka om och när män, kvinnor, flickor och pojkar påverkas olika av en konflikt eller situation. Ett synsätt som delas av FN och som lyfts fram i den senaste resolutionen.  
– Det här signalerar tydligt att alla ska ta till sig att män, kvinnor, pojkar och flickor drabbas olika i en konflikt och att vi måste se till hela befolkningen, säger Li Hammar.

Våldtäkt som taktik

Enligt Li Hammar är det viktigt att man förstår att sexuellt våld såsom våldtäkter inte är konsekvenser av en konflikt utan att det sexuella våldet är en krigstaktik som måste bemötas med andra taktiker såsom resolutionerna. Och arbetet ger resultat, bland annat har resolutionerna klassat våldtäkt som ett krigsbrott. Det har också förändrat synen på ansvar, enligt Li Hammar har det börjat ingå i de militära mandaten att bemöta sexuellt våld vilket tidigare har setts som ett lokalt polisiärt ärende. 
– Men det finns mycket kvar att göra, vi är bara i början av arbetet. Jag vet att vi kommer att göra bättre insatser om vi använder oss av ett genderperspektiv i allt vi gör, säger Li Hammar.

Annika Gustafsson