Eskort till Aibak

Längst i öster i det Nordisk-Baltiska ansvarsområdet i norra Afghanistan ligger den lilla patrullbasen Jukka. På en liten varmvinds-pinad kulle bor och lever soldater och rådgivare sju dagar i veckan.
– För att det ska fungera måste logistiken fungera. Personal måste bytas ut ibland. Dessa transporter måste i sin tur eskorteras. Det är det vi gör, säger eskortchefen Klas.

På den varma vindpinade kullen i östra området lever och jobbar personal från NB TSU, där den svenska Afghanistanstyrkan ingår. Foto: Mats Laggar
Stäpp och öken samsas med gröna oaser längs huvudvägen österut. Foto: FS25
Föraren Lars gillar sitt jobb och uppgift. Väl inom basens skyddande murar kan han ta av sig skyddsutrustningen. Foto: Mats Laggar
Eskortens storlek och utrustning varierar beroende på uppgiftens art. Foto: Mats Laggar

För att det multinationella förbandet NB TSU, där den svenska Afghanistanstyrkan är ledande, ska fungera effektivt är transporter av materiel, förnödenheter och personal till enheter inom området avgörande. Dessa transporter skyddas alltid av en anpassad eskort.
– Basen Jukka är beroende av att logistiken fungerar. Ibland måste soldater, rådgivare och MMT (medicinsk personal) bytas ut. Eskorten ser till att transporterna fungerar, säger Klas.

Patrullbasen Jukka ligger vid staden Aibak i provinsen Samangan, cirka tio mil öster om svenska huvudbasen CNL. Jukka bemannas framförallt av finsk personal, vars huvuduppgift är att samverka med kolleger i den Afghanska polisens högkvarter i området. Ibland byter svenskarna av delar av den finska personalen.
– Basen är viktig för vår verksamhet. Den underlättar vår PAT-verksamhet (polisrådgivningsverksamhet) i området. Transporterna till och från basen är viktiga – de ger förbandet bättre och effektivare uthållighet, säger Klas.

Eskorten denna gång avlöper utan problem. Enda incidenten var en havererad generatorrem på ett av fordonen. Situationen löstes på några minuter.
– Alla som jobbar med eskort är proffsiga. Det är lätt att vara chef då. Det vi gör nu är exakt det vi övat på hemma. Det som fungerar hemma fungerar här. Enda skillnaden är att det nu inte är en övning på Livgardet - det är på riktigt, inget fejk eller påhittat scenario, säger Klas.

Mats Laggar