De sköter allt som går via en kabel

En del av personalen på ME03 Stödenhet (NSE) i Djibouti sysslar inte direkt med logistik utan ser istället till att sambands- och informationssystemtjänsten (SIS) fungerar så att övriga delar av NSE kan göra sitt jobb. På plats i Djibouti har därför en del ur 1.Flygbasbataljonen rörliga flygplats grupperats som ansvariga för att drifthålla delar ur Kommunikationsnät Flygbas.

Satellitantennen i en något ovan vinkel för oss från nordligaste norra halvklotet. Foto: Försvarsmakten
Sambandscontainern under solskydd. Foto: Försvarsmakten
En systemtekniker iordningsställer filter för elverket. Foto: Nicklas Unbeck/ Försvarsmakten

Kommunikationsnät Flygbas (Komnät Fbas) har kapaciteten att bygga sambands- och strömförsörjningsinfrastrukturen för en hel flygbas nästan vart som helst i världen, men det går också att skala ner systemet till att drifthålla mindre stabsplatser och liknande. På Camp Aerienne i Djibouti verkar systemet endast som stabsstöd.

För att NSE ska kunna göra sitt jobb måste de ha tillgång till en hel del IT-system varav en del finns grupperade centralt i Sverige. För att lösa detta upprättar Komnät Fbas satellitförbindelse hem till de centrala servrarna, men medför samtidigt andra servrar som verkar lokalt och ger tillgång till lokala system. All denna utrustning hanteras av sambandspersonalen på plats. Utöver sambandsutrustningen ansvarar även sambandspersonalen för strömförsörjningen vid den svenska grupperingen. Elen i Djibouti är inte så stabil som svensk el och tillgång till elektricitet är ett måste för att servrar och sambandsutrustning ska kunna verka utan att behöva stängas ner vid varje strömavbrott. Därför har en av Komnät Fbas elverkscontainrar också grupperats i området.

En vanlig dag på jobbet

Sambandspersonalen inleder dagen med att göra en funktionskontroll på systemet. Tjänster på Försvarsmaktens IP-nät funktionskontrolleras, servrarna och loggar gås igenom och det görs daglig tillsyn på elverk, klimataggregat och övrig sambands- och elutrustning. Klimatet är varmt, fuktigt, dammigt och blåsigt så t.ex. filterbyten som normalt endast görs en gång i månaden behöver göras 1-2 gånger i veckan. Slitaget på utrustningen är långt högre än normalt. Dessutom har ett antal insekter och småkryp funnit att utplacerad utrustning är ett bra ställe att bosätta sig på så en extra koll var man sätter händerna har blivit rutin. Strax efter lunch börjar värmen närma sig dagens toppvärden (49 grader i skuggan är den högsta redovisade temperaturen hittills) och utrustningen får verkligen arbeta på sina yttersta gränser. Under eftermiddagen och kvällen utförs större underhållsåtgärder där det kanske krävs att någon server eller annan tjänst stängs ner och startas om.


Anders Kallin