Amerikanskt besök på Livgardet

Swedint och Nordic Centre for Gender in Military Operations (NCGM) var i fokus när Livgardet fick besök av en amerikansk delegation. Syftet med besöket var nämligen att se hur NCGM bedriver sin verksamhet.

Jim Townsend (till vänster) och USA:s ambassadör i Sverige, Mark Brzezinski (tvåa från vänster). Foto: Annika Gustafsson
Ett samarbete kring genderfrågor anses viktigt av båda parterna. Foto: Annika Gustafsson

–  Det här besöket är viktigt för vårt samarbete med USA och hur vi implementerar ett genderperspektiv i alla våra gemensamma militära verksamheter, säger Jan Dunmurray som är chef på NCGM. 
Det amerikanska sällskapet bestod av USA:s biträdande ambassadör i Sverige Robert Gilchrist och sex män och kvinnor från det amerikanska försvarsdepartementet under ledning av Jim Townsend. Delegationen leddes av USA:s ambassadör i Sverige Mark Brzezinski - en man som har ett starkt engagemang för genderfrågor. 
– Ambassadören är personligen intresserad av att det blir ett utökat samarbete mellan USA och oss i dessa frågor, säger Jan Dunmurray.
Enligt Jan Dunmurray kan USA ses som en nyckelspelare i genderfrågor då de oftast är den nation som skickar flest och störst truppbidrag i internationella insatser såsom Kosovo och Afghanistan. Därför är det viktigt för Jan Dunmurray och hans kollegor på NCMG att ha ett gott samarbete med USA. Förutom den aspekten ser Jan Dunmurray även andra fördelar med amerikanarnas besök. 
– Det visar sig ofta under ett sådant här besök hur långt de har kommit i sitt genderarbete. Och det är en viktig indikator för oss för att se om vi rör oss i samma riktning eller om de har tagit en annan väg än Sverige. 

Nordic Centre for Gender in Military Operations räknas som världsledande inom genderrelaterad utbildning och varje år går flertalet kurser inom ämnet. Från och med årsskiftet har USA börjat skicka deltagare till NCGM för utbildning, något som de även kommer att göra under hösten 2013. 

Annika Gustafsson