750 mil på afghanska vägar

Sedan juli 2012 har Bengt Nylander tjänstgjort som chef för FNs militärrådgivare i Afghanistan, med Kabul som bas. Under sitt år har Bengt rest runt i landet i flera omgångar, med bil, helikopter och flyg. Han summerar sitt händelserika år och blickar samtidigt framåt.

Bengt i Panjshirdalen. Foto: Försvarsmakten
Bengt Nylander och Jan Eliasson, FNs vice generalsekreterare. Här möts de på FNs högkvarter i New York. Foto: Försvarsmakten

Afghanistan är ett underbart vackert land med strålande solsken över öppna berg. I nordost finns bergskedjan Hindukush, i öster varma och gröna Jalalabad och i söder heta och sandiga Kandahar.
– Jag har mött många färgstarka afghaner, upplevt Afghanistans mångfald och diskuterat historia, nutid och framtid med dem. En framtid som nu ligger i deras händer, säger Bengt Nylander.

Landet är islamskt konservativt där  kvinnorna bär burka, barnen kämpar på gatorna om överlevnad och problemlösningen är våld, besinningslöst våld. I städerna finns en svag anda av liberalism och acceptans för oliktänkande. Sharialagarna är den juridik som fungerar, men utövas ofta av okunniga, självlärda mullor.
Afghanistan var länge en buffertzon mellan Storbritannien och Ryssland. Det har aldrig varit ett fungerande styre över landet. Det finns ingen historisk erfarenhet att använda för att skapa framtid i ett demokratiskt styre.
Klanrelationerna i landet är betydligt viktigare än någon annan koppling mellan människor. Den styr i princip allt i samhället. Nationskänslan, demokrati eller synen på lag och ordning är underordnad klanen (familjen).
FN stödjer Afghanistan med  samhällsuppbyggnad och att bygga upp ett partipolitiskt system. Något som blir komplicerat när viljan och tidigare erfarenheter av detta inte finns.

Framtiden då?

Afghanistan finansieras i stort av det internationella samfundet. Det finns inget fungerande skattesystem i landet, så man är helt beroende av att pengar tillförs från utlandet. Alla samhällsviktiga projekt i form av hälsovård, utbildning och säkerhet bärs upp av de internationella donatorerna. Det afghanska samhället kommer att fungera så länge detta fortsätter. Tyvärr har denna ekonomi skapat en gränslös korruption. De politiskt pådrivna donatorerna pumpar in pengar i parlament och regering, som ogenerat lotsar dessa vidare till egna välfyllda konton i utländska banker.
– Gällande säkerhetsläget så är det inte mycket  bättre i dag  än när ISAF kom till Afganistan för 12 år sedan. Men Bengt berättar vidare att det finns ljusglimtar också:
– Det finns en vilja hos den nya generationen afghaner att försöka bygga ett fungerande samhälle denna gång. Det vi dessutom kan glädjas åt är utbildningen för barn och ungdomar och utökade rättigheter för kvinnor. Detta har kunnat utvecklas i skydd av den internationella militärens närvaro.

Med ett mycket händelserikt år bakom sig är Bengt glad över att få komma hem till Sverige igen och ha sommarsemester med hustrun Anna i segelbåten.

Försvarsmakten