Utbildning för eldledare

”Observationsriktning 1560. Höger 150 meter, hit 50 meter! Två eldstötar!”  Blivande eldledningssoldater övar i en av Försvarsmaktens bekämpningssimulatorer. De ska lära sig ange träffpunkt för att de som skjuter indirekt eld ska träffa och bekämpa fienden.– Simulatorn erbjuder ett bra och effektivt sätt att öva ledning av indirekt eld utan att behöva skjuta skarpa granater, säger Mattias Yngve som är en av instruktörerna på kursen.

Eldledningspansarbandvagnar övar eldsignalering och förflyttning. Foto: Wilska kompani/Försvarsmakten

När ett förband använder indirekt eld betyder det att de som skjuter inte ser målområdet utan de behöver hjälp med att träffa målet. Det är där eldledningsgruppen kommer in i bilden. Indirekt eld kan ske från granatkastare, artillerisystem och fartyg. På 42:a mekaniserade bataljonen är det en granatkastarpluton som står för den indirekta elden som eleverna ska lära sig leda.

Eldningsgruppens utrustning

En eldledningsgrupp tar sig fram antingen till fots eller med eldledningspansarbandvagnar. Med sig har gruppen instrument och hjälpmedel för att med koordinater eller riktning och avstånd kunna ange för de som ska skjuta var de ska träffa.

Eldledningskursen på P 4 pågår under 30 veckor och under det inledande veckorna har de cirka 25 soldaterna blivit utbildade i bland annat karttjänst, kompass, laseravståndsinstrument och fått grundläggande kunskap om eldledningstjänst. Soldaterna har även börjat bekanta sig med eldledningspansarbandvagnen. Där ingår allt från att till exempel underhålla motorer och band till att lära sig framrycka i terrängen utan att en eventuell fiende upptäcker gruppen.

Övning ger färdighet

– Nu går kursen in i ett nytt skede där soldaterna börjar jobba med de system som de kommer att tjänstgöra med. De grupperna som använder sig av eldledningspansarbandvagnar ska lära sig hantera vagnen i terrängen samtidigt som eldledningstjänsten ska skötas, något som stundtals kan bli stressigt då det är mycket att tänka på, säger Mattias Yngve.
Grupperna som tar sig fram till fots lär sig handskas med eldledning och observationsinstrumentet, EOI. Det är ett lättare system som löser exakt samma uppgifter som det system som är monterat på fordonen, men som är bärbart.

– Det som ligger framför soldaterna nu är många timmars övande i terrängen men även i bekämpningssimulatorn innan de om några veckor kommer att få leda in sina första skarpa granater på Skillingaryds skjutfält, och då gäller det att ha tungan rätt i mun och vara noggrann, avslutar Jakob Neidenström, som även han är instruktör på kursen.

Parallellt med eldledningskursen så har granatkastarplutonen på P 4 påbörjat sin utbildning och de två kurserna sammanförs under skjutveckorna för att öva tillsammans.