Uppdraget slutfört

Efter ungefär två månaders ammunitionsröjning i Germijaparken i Pristina nådde arbetet vägs ände i början av juni. Avslutningen markerades med en enkel ceremoni där borgmästaren i Pristina samt företrädare för bland annat Kosovo Security Forces, KSF och den svenska ambassaden talade till de inbjudna. Samtliga talare var överens om att det har varit en lyckad insats där KSF och Försvarsmakten har arbetet sida vid sida mot ett gemensamt mål.

De svenska minröjarna tillsammans med sina kollegor från KSF. Foto: Henrik Gebhardt/Försvarsmakten

Under arbetet i Germijaparken har man hittat 35 substridsdelar, fragment av en 250-kilos bomb samt ett fåtal handgranater. Dessa ammunitionseffekter har tagits om hand enligt gällande rutiner i samverkan mellan den svenska styrkan och KSF.

Området som röjts har i slutfasen av arbetet återställts i ett skick som man kan förvänta sig i ett parkområde, men i nuläget är det såklart fortfarande ett tilljämnat jordområde som möter besökarna när denna delen av Germijaparken återigen öppnas för allmänheten. Så småningom kommer det naturligtvis att börja växa upp gräs och buskar i området, men det är ett arbete Kosovo själva får ansvara för. Försvarsmakten har nu slutfört sin del av uppdraget och nu är det transport av personal och materiel hem till Göta ingenjörregemente, Ing 2 som står på schemat.

Den ceremoni som genomfördes den 7 juni kommer att följas av ytterligare en ceremoni där en minnessten över Sveriges och Kosovos samverkan kring röjningen kommer att avtäckas. Denna ceremoni kommer dock att dröja någon månad. Anledningen till att man nu genomförde denna enklare ceremoni är att man så fort som möjligt vill öppna den tidigare stängda delen av Germijaparken för allmänheten.