Transportflyget på storövning i Spanien

Just nu deltar Transport- och Specialflygsenheten (TSFE) på F7 i storövningen EATT 2013. Bland övningens moment: landning på dåliga grusbanor och samarbete med andra nationers transportflyg – kunskaper som kan komma väl till hand vid en insats i Mali.

Under EATT övar de svenska Tp84-besättningarna på en rad olika moment, bland annat grusbanelandningar. Foto: Dag Enander/ Försvarsmakten

EU-organet European Defence Agency (EDA) startade förra året European Air Transport Training (EATT) för att öka interoperabiliteten mellan de 20 länder som ratificerat avtalet. Målet är att öka interoperabiliteten mellan medlemsländernas transportflyg inom en rad områden, bland annat medicinsk evakuering och grusbanelandningar.
Från TSFE deltar två stycken Herkules Tp84 under de knappt två veckorna som övningen pågår.
– Grunden i övningen går ut på är att samarbeta och skapa förtroende för varandra. När vi möts ute i världen får vi väldigt mycket hjälp av andra nationer som är här, precis som vi försöker hjälpa dem, säger major Torbjörn Svensson, senior national representative under EATT.

Några som gärna jobbar ihop med svenskarna även utanför övningar är tyska Luftwaffe.
Major Andreas”Plüschi” Herrmann förklarar varför.
– Vi har jobbat sida vid sida i Afghanistan sedan 2004 och det har aldrig varit några problem. Om svenskarna behöver något som vi har så delar vi gärna med oss. Jag tror det handlar om kulturella likheter oss emellan och en mentalitet att vilja lösa uppgiften.

Under övningen jobbar markpersonalen inte nationsbundet utan målet är att se och lära av varandra i respektive befattningsgrupp. Sammanlagt åtta nationer deltar i övningen som sker i spanska Zaragoza.