Tidvis anställda kan arbeta på IBM

Den första centrala överenskommelsen som öppnar för att en privat arbetsgivare anställer tidvis tjänstgörande soldater och sjömän undertecknas på onsdagen.– Det är en historisk händelse, säger Per-Olof Stålesjö, personaldirektör. Det här är förhoppningsvis det första av många givande samarbeten om personalförsörjning med näringslivet och offentlig förvaltning.

Överenskommelsen undertecknas med IBM Svenska AB och är en avsiktsförklaring, som innebär att IBM kan anställa personal som konsulter som får en karriär inom IT, samtidigt som dessa har en anställning i Försvarsmakten med tidvis tjänstgöring. När dessa soldater eller sjömän ska arbeta i Försvarsmakten blir de tjänstlediga.
Bakgrunden till överenskommelsen är att riksdagen beslutat att huvuddelen av Försvarsmaktens soldater och sjömän ska vara tidvis tjänstgörande, vilket innebär att de har en annan huvudsaklig arbetsgivare.

– Försvarsmaktens personalförsörjning bygger på frivillighet. Det är inte bara en fråga för oss, det är en samhällsreform som är politiskt beslutad. Och för att Försvarsmakten ska nå rekryteringsmålen är vi beroende av samarbeten med andra arbetsgivare.

Enligt Per-Olof Stålesjö är Försvarsmaktens vision att inte bara erbjuda arbete på deltid, utan också kontakter till arbetsgivare utanför Försvarsmakten. Med IBM påbörjar vi en ny samarbetsform kring anställningar där de unga soldaterna kan bredda sin kompetens och bygga på sin arbetslivserfarenhet.