Sprängning av ammunitionslådorna har börjat

Arbetet med att rensa Sveriges mest förorenade sjö har inletts. I Ala Lombolo i Kiruna befinner sig just nu delar av röjdykardivisionen från Fjärde sjöstridsflottiljen för att genomföra bärgningsarbete under de näst kommande veckorna.

Under 50-talet efter ett regeringsbeslut dumpade Försvarsmakten 173 ammunitionslådor i Ala Lombolo på grund av instabil krutladdning. I sjön finns även en mängd kvicksilver som härstammar från järnanalyser som utfördes av gruvbolaget LKAB. År 1991 upptäcktes att sjön var kraftigt förorenad och ett saneringsarbete var mer än nödvändigt. För att möjliggöra saneringen påbörjades en miljöoperation i augusti förra året. Hittills har man lokaliserat och märkt ut 110 ammunitionslådor och under förra veckan kunde man äntligen börja bärga och spränga de första lådorna som har hittats.

– Förhoppningsvis hittar vi resterande 63 lådor, inte mer och inte mindre. På så sätt behöver vi inte göra om allt igen nästa år utan att lämna över till de som ska genomföra själva saneringen av sjön, säger insatschefen Johan Widerberg från röjdykardivisionen.

Det är ett massivt arbete som pågår fram till vecka 34 med cirka 100 personer som roterar upp i perioder och Viktor Nilsson är en av dem.

– Det är givande och utvecklande att komma ut på skarp verksamhet, det är kul att göra nytta och få ett kvitto på det vi övar varje dag, säger han.

Även om röjdykarna har stor erfarenhet av att hantera oexploderad ammunition är förhållanden inte lätta, sikten är lika med noll och lådorna ligger över 30 centimeter ner i bottensedimentet. 

– Vi är tränade på det här, men självklart tänker man på riskerna. Jag fokuserar på mitt arbete och inte så mycket på allt annat runt omkring. Det här är mitt jobb och arbetet måste göras, säger Viktor Nilsson.

Viktor gjorde värnplikten som röjdykare 2007 och efter att ha jobbat som arbetsdykare i Norge under några år bestämde han sig för att söka tillbaka till röjdykardivisionen 2012.

Förutom Fjärde sjöstridsflottiljen finns även personal från Tredje sjöstridsflottiljen, Trängregementet, I 19, FMTS, Marinbasen och FMLOG. Insatsen pågår fram till vecka 34 i år men Försvarsmakten har på sig fram till sista december 2014 för att genomföra miljöoperationen innan saneringen kan dra igång.