Snabbt omhändertagande räddar liv

Hemmagjorda bomber och plötsliga eldöverfall är några av de faror som den svenska afghanistanstyrkans soldater utsätter sig för. Stor energi satsas därför på att agera rätt om hotet blir verklighet.
– Om det värsta ändå inträffar måste omhändertagandet klaffa. Så är det bara, säger förbandets medicinska planerare Jenny.

Från larm till dess helikoptern når akutsjukhuset får det maximalt ta en timme. Foto: Mats Laggar/ Försvarsmakten
Samspelet mellan förband och sjukvårdsenheten måste fungera effektivt för att resultatet ska bli det bästa möjliga. Här samarbetar soldater med sjukvårdsgruppen inför helikoptrarnas ankomst. Foto: Mats Laggar/ Försvarsmakten
Övningen lockade nyfikna delar av lokalbefolkningen till områdets ytterkanter. Foto: Mats Laggar/ Försvarsmakten
Hannes bevakar svenskarnas position under operationen öster om Mazar-e-Sharif. Foto: Mats Laggar/ Försvarsmakten

För en tid sedan tränade flera olika svenska enheter ett medicinskt omhändertagande - under pågående strid.
– Det här var första gången som vår nya helikopterenheten SAE kunde träna storskaligt med soldaterna i stabs- och understödskompaniet, bombgruppen och vår egen sjukvårdsenhet. Vi har inte gjort det tidigare på detta stora sätt. Det är viktigt att allt klaffar, så att det som måste fungera gör det i ett riktigt skarp läge, säger medicinska planeraren Jenny Svensson.
En av utmaningarna är de risker helikoptrarna utsätter sig för när de ska landa i ett område där strider nyligen har pågått. Tidsaspekten är viktig. Mellan egna larmet om skadade och ett medicinskt omhändertagande av patienten på akutsjukhuset får det inte gå längre tid än en timme.
– Innan helikoptrar landar måste området också vara helt säkrat av soldaterna. Det ena påverkar det andra tidsmässigt, säger Jenny.

Övningen gick bra

– Vi är bra. I förbandet har vi de bästa experterna på sitt specifika område. Det gäller bara att få alla att jobba så effektivt och snabbt som möjligt i ett pressat läge. Därför är det mycket viktigt att vi fortsätter öva, öva och öva. Ju mer vi gör det desto effektivare och bättre blir vi. Det i sin tur räddar liv, säger Jenny.

Fotnot. Hemmagjorda bomber och vägbomber benämns officiellt IED, från engelskans ”Improvised Explosiv Devises”.

Mats Laggar