Salutskjutning med anledning av det kungliga bröllopet

Med anledning av det kungliga bröllopet avger Victoriabataljon ur Amfibieregementet salut från Skeppsholmen lördag den 8 juni i samband med ceremonin. Saluten beräknas till cirka klockan 17.00.

Salut kommer att avges den 8 juni i samband med det kungliga bröllopet Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Delar av Skeppsholmen kommer att spärras av tio minuter innan salut avges och hållas avspärrat intill cirka fem minuter efter genomförd salut. En salutomgång om 21 skott, med fem sekunders mellanrum kommer att avges från Skeppsholmen efter vigselakten.

Fakta salut
Seden att avge salut vid högtidsdagar, vissa statsceremonier och i internationella umgängen började på 1600-talet. Det var främst fartyg som sköt salut i syfte att visa att de hade fredliga avsikter. När fartyget närmade sig en hamn, sköts kanonerna ut och salut avfyrades, salut avgavs också i syfte att visa vem man var. Denna handling blev senare en hedersbevisning, en salut.


En nationell salutomgång om 21 skott är enligt internationell praxis en officiell hedersbetygelse som ges för nationen vid till exempel nationaldagen, Kungliga bemärkelsedagar och i statsceremoniella sammanhang när så särskilt bestäms.

Löjtnant Magnus Fällman ur Amfibiebataljons ledningskompani kommer att vara salutofficer på Skeppsholmen.

 

 


Kontaktperson
Major Kristina Swaan, 070-555 2137