På gränsen mellan två länder

Mellan Serbien och Kosovo finns det ett flertal gränsövergångar. I de svenska samverkansteamens områden finns en av dessa. Vid denna gränsövergång är det normalt lugnt men under sommarmånaderna brukar trafiken öka betydligt.

De svenska samverkansofficerarna Nicklas Lundström och Fredrik Jennekrans samtalar om läget vid Gate 4 med en finsk gränspolis från EULEX. Foto: Henrik Gebhardt/ Försvarsmakten
På veckobasis samverkar man med stationschefen för Kosovos gränspolis vid Gate 4. På bilden är det mannen i vit skjorta.
På veckobasis samverkar man med stationschefen för Kosovos gränspolis vid Gate 4. På bilden är det mannen i vit skjorta. Foto: Henrik Gebhardt/ Försvarsmakten
Utsikten mot Gate 4 från det som en gång var Camp Bifrost.
Utsikten mot Gate 4 från det som en gång var Camp Bifrost. Foto: Henrik Gebhardt/ Försvarsmakten
På veckobasis samverkar man med stationschefen för Kosovos gränspolis vid Gate 4. På bilden är det mannen i vit skjorta. Foto: Henrik Gebhardt/ Försvarsmakten
Utsikten mot Gate 4 från det som en gång var Camp Bifrost. Foto: Henrik Gebhardt/ Försvarsmakten

Gränsen mellan Serbien och Kosovo benämns ABL. ABL är en förkortning för Administrative Boundary Line. Anledningen till att gränsen har den benämningen beror på att Kosovo ännu inte har uppnått status som egen nation i hela det internationella samfundets ögon. Och kan därmed inte ha en egen nationsgräns. I svenskarnas område finns en gränsövergång, Gate 4. Gate 4 övervakas på veckobasis av ett av de svenska samverkansteamen.

I detta övervakningsarbete ingår bland annat att samverka med Kosovos gränspolis samt med personal från European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX). EULX arbetar i huvudsak med polis- tull- eller rättsinsatser.

I Kosovo finns flera gränspassager över den så kallade ABL:en. Vid vissa gränspassager är det mer verksamhet medan det vid andra råder ett avvaktande lugn. Som till exempel vid Gate 4 i svenskarnas område. EULEX personalen på plats vid Gate 4 berättar att här är lugnet normalbilden. Men att trafiken mellan Kosovo och Serbien vanligen ökar under sommarmånaderna.

Mellan 2000 och 2006 fanns det en svensk postering, Camp Bifrost, som överblickade gränspassagen vid Gate 4. Denna postering gjordes återigen aktiv under en period 2008 med anledning av Kosovos självständighetsförklaring. Men nu är den slutgiltigt stängd, vilket också rimmar med det avtagande militära engagemang som Sverige har i Kosovo.

Till hösten lämnar de sista svenska militära styrkebidraget KFOR och Kosovo. Engagemanget i landet kommer att fortsätta, men fortsättningsvis utan militär närvaro.