Övning med Helikopter 14

I samband med den stora övningen Swenex passade Helikopterflottiljen på att ha en egen basväxlingsövning med Helikopter 14. Under två veckor var två av dessa helikoptrar stationerade på 3:e helikopterskvadronen i Ronneby.

Helikopter 14 med korvetten Visby. Foto: Hans Björkman/Försvarsmakten
Under en tid utgick samtliga fyra Helikopter14 från Ronneby.
Under en tid utgick samtliga fyra Helikopter14 från Ronneby. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten
Under en tid utgick samtliga fyra Helikopter14 från Ronneby. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten

För helikopterbesättningarna handlade det om att flyga i marin miljö och prova olika fartygslandningsprofiler, men inte att gå så långt att man landade på fartyg. En välkommen träning på ”hemmaplan”, inte minst för de besättningar som tillhör skvadronen i Ronneby, men som för tillfället får flyga Helikopter 14 i Linköping.

De två veckorna gav också resten av den 3:e helikopterskvadronen möjlighet att arbeta med Helikopter 14, samt för marinen att stifta bekantskap med vad som komma skall. Helikopter 14 kommer att återvända till Ronneby under hösten, för att runt årsskiftet bli permanent placerad där. De gamla hangarerna genomgår just nu en mindre ombyggnad, för att Helikopter 14 ska kunna passa in på höjden. Detta blir en tillfällig lösning för att kunna ta emot helikoptrarna till dess att mer funktionella hangarer står klara om några år.

Nästa övning för helikoptrarna äger rum före semesterperioden, då de tillbringar ett par veckor på 1:a helikopterskvadronen i Luleå.