”Ni ska vara stolta”

Måndagen den 17 juni genomfördes medaljceremoni i Arvidsjaur för personalen ur andra omgången av den operativa reserven. – Jag vill tacka er för ett väl genomfört uppdrag, ni har gjort en insats som gör att vi fortsätter bidra till ökat stabilitet i Afghanistan, det ska ni vara stolta över, sa Försvarsmaktens insatschef, generallöjtnant Anders Silwer i sitt tal.

Försvarsmaktens insatschef, generallöjtnant Anders Silwer delade på måndagen den 17 juni ut Försvarsmakten medalj för internationella insatser till 33 soldater och officerare ur den operativa reserven. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Det har varit väldigt inspirerande och jag har trivts väldigt bra”, sa soldaten soldaten Sebastian Pålshagen.
”Det har varit väldigt inspirerande och jag har trivts väldigt bra”, sa soldaten soldaten Sebastian Pålshagen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Det har varit väldigt inspirerande och jag har trivts väldigt bra”, sa soldaten soldaten Sebastian Pålshagen. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Försvarsmakten har sedan hösten 2006 avdelat ett förband motsvarande ett skyttekompani som det som numera kallas operativ reserv. Syftet med reserven är att ha tillgång till omedelbart insatsberedda förband som vid behov kan förstärka redan pågående insatser internationellt samt att stödja samhället vid svåra påfrestningar inom ramen för Försvarsmaktens huvuduppgifter.
Norrbottens regemente ansvarar i år för operativa reserven, den har använts som ett stöd till den pågående insatsen i Afghanistan. Den andra omgången som idag medaljerades har avlöst första omgången som kom hem i februari.

Inspirerande

– Vi tog över efter första gänget som var där nere så vi har helt enkelt fortsatt med de uppgifter som dom hade. Vi har bland mycket annat eskorterat transporter, genomfört mindre patruller och haft olika vakt och bevakningsuppgifter. Det har varit väldigt inspirerande och jag har trivts väldigt bra där nere, berättar soldaten Sebastian Pålshagen.

Väl omhändertagna

Totalt 33 soldater och officerare ur den andra omgången av den operativa reserv som tjänstgjort i Afghanistan under cirka tre månader fick denna dag Försvarsmakten medalj för internationella insatser.
– Det känns bra att uppmärksammas när man gjort en insats, och jag vill också passa på att berömma mitt hemförband för hemkomstverksamheten, den har fungerat perfekt.  Vi har fått ett bra stöd med allt, både innan hemresan och sedan vi kom hem, fortsatte Sebastian Pålshagen.

I samband med ceremonin genomförde insatschef Ander Silwer ett så kallat förbandsbesök vid jägarbataljonen i Arvidsjaur. Under förmiddagen innan ceremonin som genomfördes efter lunch fick han ta del av materielförevisningar och framförallt tillfälle att prata med soldater och officerare för att få en bra bild av hur verksamheten fungerar vid bataljonen.