Mycket att se, mycket att göra

– Den utbildning som gett mig mest under min karriär, den fick jag här i Kvarn. Här lärde jag mig nämligen grunderna.

Gustav Brixelius, 13 år, är intresserad av Försvarsmakten. Här provar han en stridsväst.
Gustav Brixelius, 13 år, är intresserad av Försvarsmakten. Här provar han en stridsväst. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten
Gustav Brixelius, 13 år, är intresserad av Försvarsmakten. Här provar han en stridsväst. Foto: Anne-Lie Sjögren/Försvarsmakten

Detta var några av de ord som brigadgeneral Stefan Andersson förmedlade i sitt invigningstal under lördagen den 1 juni då han som hedersgäst bjudits in för att tillsammans med Markstridsskolan och Skaraborgs regemente, P 4 fira att Kvarn under 50 år varit en av Försvarsmaktens utbildningsplatser. En dag som arrangerats för att alla som ville skulle ha möjlighet att komma och besöka den plats där så mycket händer i skymundan av träden.

Unika förutsättningar

Kvarns placering gör området unikt genom närheten till det stora övningsområdet, samt tillgången till avancerade anläggningar. Något som är en förutsättning för att Försvarsmakten ska kunna fortsätta att ha välutbildade soldater och officerare.

– Vi har idag motiverade soldater som får en högkvalitativ utbildning. För att kunna fortsätta med det måste förutsättningarna finnas och vi måste ha professionella officerare och civila som gör detta möjligt, sa Stefan Andersson. Detta finns i Kvarn. Få platser i Europa motsvarar den här platsen gällande tillgänglighet till det som behövs för att bedriva utbildning. Men Försvarsmakten fungerar inte ensam utan är en del av en helhet. Tillsammans med er som bor här kan vi fortsätta utveckla det här området.

En del av omgivningen

Varje dag utbildas, tränas och övas officerare och soldater här och samtidigt bedrivs omfattande utveckling inom både fordon, vapen och personlig utrustning. Under lördagens evenemang bjöds alla med intresse in till Kvarn för att få en möjlighet att se med egna ögon vad Försvarsmakten gör och få en förståelse för de unika möjligheter som området erbjuder. Givetvis också med möjlighet att prova på en hel del spännande saker, såsom att åka stridsfordon, klättra klättervägg och besöka den stora anläggningen för strid i bebyggelse. Där pågick under dagen utbildning av blivande specialistofficerare som man kunde ta del av, och även själv prova på ett och annat, däribland att kasta en modell av en handgranat. Lucas Ivarsson, 14, hamnade bland de bästa för dagen. Lite nostalgi innebär det att vara här då både farfar och morfar har tjänstgjort i Kvarn.

– Hela familjen är intresserad av försvarsmakten så därför åkte vi hit idag, säger Lucas som kommer från Norrköping.

Under den stora fordonsparaden visades allt från cykeltolkning (att på cykel hålla sig fast i ett rep bakom till exempel en traktor för att förflytta många samtidigt över en längre sträcka) till stridsfordon och stridsvagn för att belysa den utveckling som skett under de senaste 50 åren. En utveckling som fortsätter varje dag genom den verksamhet som Markstridsskolan och P 4, tillsammans med Helikopterflottiljen och Försvarsmaktens logistik bedriver i Kvarn varje dag. I minst 50 år till.