Intensiva dygn för Norrbottensbataljonen

Under veckoslutet 13 -16 juni övar Norrbottensbataljonen i Luleå med omnejd. Övningen som leds av Norrbottensgruppen i Boden, en av I 19:s fem utbildningsgrupper för hemvärn, omfattar cirka 450 soldater och officerare och är en så kallad krigsförbandsövning.  – Vi har satt upp ett scenario som ska sätta hela bataljonen på prov, från bataljonsstab ner till den enskilde hemvärnssoldaten, berättar överstelöjtnant Thomas Widmark, chef för Norrbottensgruppen.

Soldater ur Norrbottensbataljonen insatsplutoner lyftes under fredagen ut i Luleå skärgård med helikopter för att snabbt kunna börja hindra den fiende som i scenariot hotade ett viktigt skyddsobjekt. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Skönt att se att det rör på sig, insatsplutonerna är på väg ut på öarna för att få stopp fienden”, sa major Göran Fjällborg, stridsledningsbefäl i bataljonsstaben.
”Skönt att se att det rör på sig, insatsplutonerna är på väg ut på öarna för att få stopp fienden”, sa major Göran Fjällborg, stridsledningsbefäl i bataljonsstaben. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
” Det känns som övningen kommit igång på allvar nu, det ska bli intressant att testa alla funktioner i bataljonen” sa Samuel Johansson Keinovuopio.
” Det känns som övningen kommit igång på allvar nu, det ska bli intressant att testa alla funktioner i bataljonen” sa Samuel Johansson Keinovuopio. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Skönt att se att det rör på sig, insatsplutonerna är på väg ut på öarna för att få stopp fienden”, sa major Göran Fjällborg, stridsledningsbefäl i bataljonsstaben. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
” Det känns som övningen kommit igång på allvar nu, det ska bli intressant att testa alla funktioner i bataljonen” sa Samuel Johansson Keinovuopio. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

Hemvärnsbataljonen kommer under de fyra övningsdagarna att få utveckla sin förmåga att bevaka skyddsobjekt, samöva med helikopter-, stridsbåt 90-förband samt förbättra stabs- och ledningsförmågan.  Övningen som har cirka 450 deltagare varav huvuddelen, ungefär 400 tillhör Norrbottensbataljonen, övriga övningsdeltagare kommer från Militärregional stab Nord, Gränsjägarbataljonen och Västerbottensbataljonen samt Första helikopterskvadronen.
– Vi har spelat upp ett läge som har inneburit att bataljonsstaben fått en hektisk inledning på övningen. Scenariot innebär i stort att en fiende hotar det objekt vi har till uppgift att skydda, fienden kommer in från havet, forsätter Widmark.

Skarpt larm i övningen

Under torsdagskvällen kom det dessutom in ett skarpt larm till Norrbottensbataljonen då en kvinna i Arvidsjaurstrakten hade försvunnit och polisen begärde stöd med eftersök.
– Det blev ett snabbt omkast i stabens stridsplan men bara en timme efter att vi fått uppgiften var cirka 20 hemvärnssoldater på väg mot Arvidsjaur i buss, säger Thomas Widmark.
Händelsen med den försvunna kvinnan slutade lyckligt, kvinnan hittades av polisen vid 02.00-tiden natten mot fredagen, ungefär samtidigt som hemvärnssoldaterna kom fram till Arvidsjaur. Soldaterna kunde efter några timmars vila återvända till Luleå och fortsätta övningen.

Helikopter och stridsbåt

På fredagsmorgonen blev det ordentlig fart på bataljonen, med hjälp en Helikopter 10 från Första helikopterskvadronen lyftes insatsplutoner ut på öarna i Luleå skärgård. Delar av plutonerna lyftes till Tjuvholmssundet där de sedan transporterades ut till olika platser med Västerbottensbataljonens stridsbåt 90.
– Skönt att se att det rör på sig, insatsplutonerna är på väg ut på öarna för att få stopp fienden, trots att det blev omkastningar i stridplanen har samverkan fungerat perfekt. Det är verkligen ett bra stöd vi får från både helikopterskvadronen och stridsbåtsbesättningen, säger major Göran Fjällborg, stridsledningsbefäl i bataljonsstaben.

Testa alla funktioner

Sergeant Samuel Johansson Keinovuopio från Boden är chef för stabsgruppen i bataljonsstaben och har varit med i Hemvärnet i ungefär ett år.
– Jag hade sökt att utbilda mig till specialistofficer men innan processen var färdig hann jag få ett civilt jobb som jag inte tordes tacka nej till så då blev det Hemvärnet och Norrbottensbataljonen istället. Jag trivs väldigt bra i Försvarsmakten så det här passar mig jättebra, det ger en omväxling i vardagen att vara med i Hemvärnet. Och vi behövs, vi utgör en viktig resurs i samhället.

– Nu känns det som att övningen kommit igång på allvar, det ska bli intressant att testa alla funktioner i bataljonen, säger Samuel och fortsätter jobba med att upprätta samband mellan bataljonstaben, helikoptern och stridsbåten.