Högtid för veteraner

Ett par hundra personer deltog när Försvarsmakten för första gången firade Veterandagen 29 maj lokalt i Halmstad. Till minnesstenen i centrala Halmstad kom både yngre och äldre veteraner från olika missioner runt om i världen, och en krans i form av en vallmo lades ner för att hedra alla veteraner.

Den röda nejlikkransen var utformad som en vallmo – i framför allt den anglo-amerikanska kulturen en välkänd symbol för krigsveteraner.
Den röda nejlikkransen var utformad som en vallmo – i framför allt den anglo-amerikanska kulturen en välkänd symbol för krigsveteraner. Foto: Selma Sedelius/ Försvarsmakten

– Vi som tjänstgjort utomlands har all rätt till att vara stolta över vad vi åstadkommit. Vi har ställt upp för Sverige och dess internationella åtagande och har med oss en unik kompetens och erfarenhet i vårt fortsatta liv. Respekt till oss alla, sa en av talarna, Rick Grundevik från Lv 6 med fem utlandsinsatser bakom sig.

Vid Veterandagen 2012 invigdes den minnessten som nu finns i Norre Katts park i Halmstads centrum, och i år genomfördes för första gången ett firande vid den – allt i ett led i det arbete som pågår både i och utanför Försvarsmakten för att på olika sätt förbättra omhändertagandet av veteraner. Den blåa FN-baskern syntes här och där på veteraner som deltagit i FN-insatser, och det var tydligt att den bärs med stolthet. Många upplevde att det var viktigt att få komma till firandet, och tycker också att omhändertagandet blivit bättre.

Många tycker att Veterandagen är en viktig dag

– Detta är vår dag. Det är på tiden att det lyfts fram vad veteranerna gjort, sa Patrik Åslund, som gjort fyra insatser i Cypern, Kosovo och Afghanistan. Och det känns viktigt att vara här och hedra våra kompisar som gått bort.

– När vi kom hem från Gaza 1957 var det ingen som frågade om jag mådde bra. Det var att lämna in kläderna bara, sa Lars-Åke Johansson.

Även Rick Grundevik pekade i sitt tal på hur synen på den som kommer hem efter en insats har förändrats.

– Från att, när jag kom hem 1994, endast tilldelas en medalj och lämna in materiel samt ett ”allt ok?”, har Försvarsmakten gått till att genomföra ett professionellt mottagande med efterföljande återträffar, sa han.

Firandet inleddes med en parad genom centrala Halmstad, där kransen i form av en röd vallmo fördes längst fram, följd av Hemvärnets musikkår, fanbärare och en lång rad veteraner. Vid ceremonin i Norre Katts park talade först ställföreträdande regementschefen för Lv 6, överstelöjtnant Peter Toft, och därefter major Rick Grundevik, om vikten av att respektera och hedra alla som gjort utlandsinsatser. Den röda kransen som lades ner vid minnesstenen var bunden av nejlikor, men i formen av en röd vallmo – en vanlig symbol för krigsveteraner i främst Storbritannien och USA sedan första världskriget.